odszkodowaniaHome
odszkodowanieOdszkodowania
powypadkowe
kancelaria odszkodowawczaBłędna
diagnostyka prenatalna
kancelaria odszkodowawczaUrazy i błędy
okołoporodowe
kancelaria odszkodowawczaOdszkodowanie za
błąd lekarski
prawo spadkowePrawo
spadkowe
kancelaria odszkodowawczaWypadek
przy pracy
kancelaria odszkodowawczaWypadki
rolnicze
krop pytania i odpowiedziPytania i odpowiedzi
kancelaria odszkodowawczaBlog
kancelaria odszkodowawczaKontakt

Blog

Dystocja barkowaDystocja barkowa należy do grona najczęstszych, medycznych błędów okołoporodowych

Odszkodowanie za dystocję barkową. Od czego zależy wysokość rekompensaty? Sprawdź, jakie roszczenia odszkodowawcze przysługują noworodkowi.

Dystocja barkowa polega na zaklinowaniu barku płodu w miednicy matki po urodzeniu głowy noworodka, co uniemożliwia naturalne zakończenie porodu. Bardzo ważne jest zakończenie porodu jak najszybciej. Bardzo istotne jest zaniechanie silnego pociągania za główkę noworodka, co zwiększa ryzyko trwałego i urazowego uszkodzenia splotu ramiennego. Dystocja barkowa jest sytuacją niebezpieczną dla matki i dziecka. Jej najczęstszą konsekwencją jest uszkodzenie splotu ramiennego. Inne powikłania okołoporodowe spowodowane nieprawidłowym postępowaniem w razie dystocji barkowej to pęknięcie obojczyka, uszkodzenie kości ramiennej, a także zamartwica i śmierć dziecka.

bezpłatna konsultacja prawna

Dystocja barkowa – nieprawidłowe postępowanie personelu medycznego

Błędem medycznym związanym z dystocją barkową jest postępowanie sprzeczne z zasadami wiedzy i nauki medycznej w zakresie dostępnym dla personelu medycznego. Lekarze, pielęgniarki i położne sprawujące opiekę nad kobietą i jej dzieckiem powinni być przygotowani na każdą ewentualność, w tym także do czynności interwencyjnych. Błąd w czasie porodu związany z dystocją barkową najczęściej polega na opóźnieniu wykonania cięcia cesarskiego, niewykonania cesarskiego cięcia mimo wskazań medycznych oraz braku odpowiedniego monitoringu stanu zdrowia dziecka i matki (wyr. SN z dnia 1.04.1955 r. IV CR 39/54, wyr. SN z dnia 24.10.2013 r. IV CSK 64/13).

Dystocja barkowa – jakie świadczenia przysługują matce i dziecku?

Błąd medyczny jako czyn niedozwolony w rozumieniu art. 415 k.c. rodzi odpowiedzialność deliktową. Rekompensata w tym przypadku przybiera formę odszkodowania i zadośćuczynienia. Odszkodowanie jest przyznawane z tytułu poniesionych szkód majątkowych na osobie. W ogólnym rozumieniu są to koszty leczenia i rehabilitacji (art. 444 k.c.). Zadośćuczynienie jest przyznawane tytułem szkody niemajątkowej na osobie – krzywdy (art. 445 k.c.). Należy ją utożsamiać z cierpieniem psychicznym i fizycznym.

Dystocja barkowa – ustalenie wysokości rekompensaty

Wysokość przyznanego odszkodowania i zadośćuczynienia odpowiada wysokości szkody. Zakres szkody majątkowej i niemajątkowej jest określany przez sąd na podstawie zebranego materiału dowodowego. Udowodnienie wysokości szkody spoczywa na tym, kto dochodzi świadczenia, a zatem na poszkodowanym. Sprawy o odszkodowanie są pod tym względem stosunkowo skomplikowane, dlatego zaleca się skorzystanie z pomocy zawodowego pełnomocnika.

Nie wiesz, czy przysługuje ci odszkodowanie? Chcesz dochodzić zadośćuczynienia? Zgłoś szkodę naszej kancelarii. Napisz do nas lub zadzwoń. Przeanalizujemy przesłane informacje i udzielimy Ci bezpłatnej porady.

Zaufało nam już wielu klientów – możesz na nas polegać!

zadzwoń teraz

Gdzie szukać pomocy?

Jeżeli potrzebujesz pomocy prawnej zawodowego pełnomocnika procesowego skontaktuj się z Krajowym Rejestrem Osób Poszkodowanych. Dys­ponu­jemy doświadczeniem potrzeb­nym do zrozu­mienia skom­p­likowanych zagad­nień medy­cznych. Mamy wieloletnie doświadczenie w zakresie dochodzenia roszczeń odszkodowawczych, w tym zwłaszcza związanych z błędami medycznymi. Możemy Ci pomóc uzyskać należne Tobie świadczenia. Wystarczy jeden telefon, aby bezpłatnie skonsultować Twoją historię i ocenić jak możemy Ci pomóc. Nie wahaj się, znamy się na tym. Zadzwoń teraz, a nasi specjaliści otoczą Ciebie i Twoją rodzinę opieką.

bezpłatna porada

Wystarczy Twój jeden telefon do nas, aby uzyskać profesjonalną pomoc.

Nie pobieramy z góry żadnych opłat!

Zadzwoń  teraz to nie wymaga wysiłku, a może tylko pomóc.

Telefon 722 080 080, lub napisz do nas kontakt@krop.org.pl