odszkodowaniaHome
odszkodowanieOdszkodowania
powypadkowe
kancelaria odszkodowawczaBłędna
diagnostyka prenatalna
kancelaria odszkodowawczaUrazy i błędy
okołoporodowe
kancelaria odszkodowawczaOdszkodowanie za
błąd lekarski
prawo spadkowePrawo
spadkowe
kancelaria odszkodowawczaWypadek
przy pracy
kancelaria odszkodowawczaWypadki
rolnicze
krop pytania i odpowiedziPytania i odpowiedzi
kancelaria odszkodowawczaBlog
kancelaria odszkodowawczaKontakt

Blog

Jak postąpić gdy podejrzewamy popełnienie błędu medycznego przy porodzieJak postąpić gdy podejrzewamy popełnienie błędu medycznego przy porodzie?

Wobec świadczeń zdrowotnych okołoporodowych obowiązują ścisłe reguły i standardy postępowania.

Personel medyczny powinien udzielać świadczeń z należytą starannością oraz zgodnie z zasadami aktualnej wiedzy medycznej oraz etyką zawodową.

Szczególnej opieki wymagają także nowo narodzone dzieci, a zwłaszcza te urodzone przedwcześnie. Konieczne są liczne czynności medyczne i pielęgnacyjne odpowiadające zasadom określonym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia (Dz.U. z 2012 r., poz. 1100) w sprawie standardów postępowania medycznego przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu:

  • opieki okołoporodowej sprawowanej nad kobietą w okresie fizjologicznej ciąży
  • fizjologicznego porodu
  • połogu
  • oraz opieki nad noworodkiem.

Obowiązuje również nowe Rozporządzeniu Ministra Zdrowia (Dz.U. z 2015 r., poz. 2007).

bezpłatna konsultacja prawna

Wielokrotnie dochodzi jednak do nieprzestrzegania tychże standardów. Jak należy postąpić w sytuacji, gdy podejrzewamy, że dopuszczono się wobec nas naruszenia? Rozwikłanie takiego przypuszczenia może wydawać się problematyczne zwłaszcza wtedy, gdy ze względu na charakter naruszenia istnieje prawdopodobieństwo, że szkoda w postaci rozstroju zdrowia lub uszkodzenia ciała ujawni się dopiero później (np. dopiero po urodzeniu dziecka, czy ze względu na długi okres wylęgania zakażenia). Tymczasem im szybciej dojdzie do ustalenia czyjejś odpowiedzialności za błędy okołoporodowe, tym większe prawdopodobieństwo powrotu do zdrowia – chociażby ze względu na uzyskanie od osoby odpowiedzialnej środków pieniężnych na leczenie.

Pacjentki, jak i pacjenci w ogólności, wielokrotnie kierują się jednak pewnym poczuciem wstydu i obawą przed żądaniem od lekarza wyjaśnień odnośnie czynności medycznych, które zostały dokonane. Lekarz jednak pełnić ma funkcję gwaranta, pacjenci nie powinni wahać się przed zadawaniem jakichkolwiek pytań. Udzielanie wyjaśnień jest jego obowiązkiem. Zwłaszcza, że chodzi o wartości takie, jak zdrowie czy życie – najważniejsze dobra osobiste człowieka.

Aby zapewnić sobie jednak profesjonalne wsparcie wobec szkody powstałej wskutek popełnienia błędu medycznego lub samej obawy jego wystąpienia, najlepiej skierować się ze swoim problemem do specjalistów, którzy w oparciu o wiedzę i wieloletnie doświadczenie dokonają dogłębnej analizy stanu faktycznego pod względem prawdopodobieństwa wystąpienia naruszenia. Celem dokonania miarodajnej oceny skierują dany przypadek do konsultacji medycznej u niezależnych lekarzy, udzielą odpowiednich wyjaśnień o prawach jakie przysługują osobie uprawnionej do dochodzenia odszkodowania, zaproponują odpowiednią dla danego przypadku drogę dochodzenia tychże roszczeń i wskażą realną wysokość kwoty, która możliwa jest do uzyskania tytułem naprawy szkody. Ponadto, osoby zawodowo trudniące się likwidacją takich szkód zapewnią stały nadzór nad powierzoną sprawą i odpowiedzą na każde nowo pojawiające się pytanie.

Realizacja roszczeń przysługujących poszkodowanym wskutek błędów medycznych w praktyce nie jest łatwa. Samo ustalenie kwoty należnego zadośćuczynienia odpowiadającego stopniowi doznanych cierpień wymaga ugruntowanej wiedzy w tym zakresie.

Zbyt wysokie określenie kwoty roszczenia w postępowaniu sądowym może narazić poszkodowanego pacjenta na częściowe przegranie sprawy i obciążenie go kosztami procesu. Zbyt niskie z kolei może pozbawić możliwości uzyskania kompensacji krzywdy w pełnej wysokości.

Ponadto zauważyć należy, że do postępowań sądowych istnieje także alternatywna droga realizacji roszczeń odszkodowawczych – postępowanie przed Wojewódzką Komisją ds. zdarzeń medycznych. Jeśli istnieją przesłanki do skorzystania z tej drogi, warto wziąć takie rozwiązanie pod uwagę. Należy jednak decyzję taką podjąć z rozwagą, bo mimo, że droga ta gwarantuje szybkość rozstrzygnięć, to wysokość przyznawanych kwot tytułem odszkodowania i zadośćuczynienia jest ustawowo ograniczona. Warto wybór sposobu egzekwowania należnych świadczeń odszkodowawczych konsultować z osobami, których wiedza i doświadczenie pozwoli na realną ocenę sytuacji poszkodowanego.

Warto przy tym zwrócić uwagę także na zjawisko zdarzającej się stronniczości biegłych lekarzy, których opinie będące dowodem w sprawie często wydawane są z zamiarem ochrony członków grupy zawodowej, którą reprezentują. Poszkodowani pacjenci występujący bez profesjonalnego pełnomocnika przed sądem często pozbawieni są możliwości dokonania skutecznej kontroli wiarygodności tych opinii z uwagi na brak odpowiedniej wiedzy. Przy czym pacjent w zorganizowaniu we własnym zakresie prywatnej opinii lekarskiej, która pomogłaby mu przygotować się do sprawy pod względem merytorycznym, może napotkać trudności. Lekarze niechętnie udzielają takich opinii osobom postronnym. Nie wygłaszają ocen względem sposobów postępowania innych lekarzy.

Gdzie szukać pomocy?

Krajowy Rejestr Osób Poszkodowanych specjalizujące się w pomocy poszkodowanym pacjentom zapewniając uzyskanie takiej opinii w zakresie swoich usług. Powszechnie poleca się więc, aby w zakresie kompensacji szkód doznanych w relacjach medycznych skorzystać z profesjonalnej pomocy.

Jeżeli potrzebujesz pomocy prawnej zawodowego pełnomocnika procesowego skontaktuj się z nami. Dys­ponu­jemy doświadczeniem potrzeb­nym do zrozu­mienia skom­p­likowanych zagad­nień medy­cznych. Mamy wieloletnie doświadczenie w zakresie dochodzenia roszczeń odszkodowawczych, w tym zwłaszcza związanych z błędami okołoporodowymi. Możemy Ci pomóc uzyskać należne Twojej rodzinie świadczenia. Wystarczy jeden telefon, aby bezpłatnie skonsultować Twoją historię i ocenić jak możemy Ci pomóc. Nie wahaj się, znamy się na tym. Zadzwoń teraz, a nasi specjaliści otoczą Ciebie i Twoją rodzinę opieką.

bezpłatna porada

Wystarczy Twój jeden telefon do nas, aby uzyskać profesjonalną pomoc.

Nie pobieramy z góry żadnych opłat!

Zadzwoń  teraz to nie wymaga wysiłku, a może tylko pomóc.

Telefon 722 080 080, lub napisz do nas kontakt@krop.org.pl