odszkodowaniaHome
odszkodowanieOdszkodowania
powypadkowe
kancelaria odszkodowawczaBłędna
diagnostyka prenatalna
kancelaria odszkodowawczaUrazy i błędy
okołoporodowe
kancelaria odszkodowawczaOdszkodowanie za
błąd lekarski
prawo spadkowePrawo
spadkowe
kancelaria odszkodowawczaWypadek
przy pracy
kancelaria odszkodowawczaWypadki
rolnicze
krop pytania i odpowiedziPytania i odpowiedzi
kancelaria odszkodowawczaBlog
kancelaria odszkodowawczaKontakt

Blog

Odpowiedzialność karna lekarzaOdpowiedzialność karna lekarza

Czy każdy lekarz może być pociągnięty do odpowiedzialności karnej na podstawie art. 160 Kodeksu Karnego (dalej: KK)?

Zasadnicze znaczenia dla ustalenia kwestii odpowiedzialności karnej lekarza ma określenie czy mamy do czynienia z lekarzem – gwarantem czy lekarzem –  niegwarantem. Wyjaśnienie tych pojęć znajduje się w artykułach Odpowiedzialność lekarza pełniącego obowiązki zawodowe oraz Odpowiedzialność lekarza niepełniącego obowiązków zawodowych.

Z treści artykułu 160 KK, wynika iż odpowiedzialność karna lekarza to:

  • Kto naraża człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
  • Jeżeli na sprawcy ciąży obowiązek opieki nad osobą narażoną na niebezpieczeństwo, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
  • Jeżeli sprawca czynu określonego w § 1 lub 2 działa nieumyślnie, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.
  • Nie podlega karze za przestępstwo określone w § 1-3 sprawca, który dobrowolnie uchylił grożące niebezpieczeństwo.
  • Ściganie przestępstwa określonego w § 3 następuje na wniosek pokrzywdzonego.

bezpłatna pkonsultacja prawna

Odpowiedzialność karna lekarza – obowiązki lekarza

Należy wyjaśnić, iż lekarz jest podmiotem, który dobrowolnie przyjął na siebie obowiązek ratowania zdrowia i życia osoby, której życie lub zdrowie są zagrożone. Zatem jest podmiotem, na którym ciąży szczególny obowiązek opieki nad osobą narażoną na niebezpieczeństwo. W tym miejscu warto podkreślić, iż szczególny obowiązek ciąży na każdym lekarzu niezależnie od specjalizacji. Jednakże ten szczególny obowiązek spoczywa na nim, wyłącznie wtedy gdy wykonuje obowiązki służbowe, tj. np. odbywa dyżur na izbie przyjęć albo na oddziale szpitala.

Podając przykład: do lekarza pełniącego dyżur na oddziale szpitala zgłosił się pacjent z ogólnym złym samopoczuciem. Lekarz zlecił badania krwi. Po otrzymaniu wyników badań zapomniał zapoznać się z nimi. Z badań bezwzględnie wynikł obowiązek skierowania pacjenta do oddziału szpitala, gdyż wyniki badań były bardzo złe. Swoim działaniem spowodował opóźnienie w postawieniu prawidłowej diagnozy i rozpoczęciu leczenia. Tym samym lekarz dopuścił się narażenia pacjenta na niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężki uszczerbek na zdrowiu. Z uwagi na powyższe lekarz może zostać pociągnięty do odpowiedzialności karnej z art. 160 § 2 KK, czyli narażenia na niebezpieczeństwo.

W pozostałych przypadkach lekarz ma taki sam obowiązek ratowania życia i zdrowia człowieka, jak inni ludzie na podstawie art. 162 KK, tj. udzielenia pomocy.

Paragraf 1 art. 160 KK ma zastosowania do każdego podmiotu, który naraził na utratę życia lub ciężki uszczerbek na zdrowiu człowieka. A zatem nie ma zastosowania do lekarza jako gwaranta bezpieczeństwa osoby zagrożonej. Inaczej jest w przypadku § 2 i § 3 art. 160 KK. Wskazują one podstawę do pociągnięcia do odpowiedzialności karnej sprawcy, na którym ciąży szczególny obowiązek opieki, a zatem niewątpliwie odnoszą się one do lekarza – gwaranta, który na zapewnić ochronę medyczną dla życia lub zdrowia pacjenta. Z obowiązku szczególnej troski o dobro pacjenta wynika również fakt, iż lekarz nie może odmówić udzielenia pomocy potrzebującemu pacjentowi. Na podstawie art. 26 § 2 KK na lekarzu – gwarancie ciąży dodatkowy obowiązek w postaci obowiązku udzielenia pomocy nawet z narażeniem się na osobiste niebezpieczeństwo.

zadzwoń teraz

Odpowiedzialność karna lekarza – podsumowanie

Podsumowując należy podkreślić, iż w stosunku nie do każdego lekarza można zastosować art. 160 § 2 KK. Art. 160 § 2 KK może być podstawą odpowiedzialności karnej wyłącznie w stosunku do lekarza gwaranta, a zatem do lekarza, który pełni swoje obowiązki służbowe. Lekarz nie pełniący obowiązków zawodowych, tj. lekarz – niegwarant nie może zostać pociągnięty do odpowiedzialności karnej na podstawie art. 160 § 2 KK (w stosunku do niego podstawą odpowiedzialności jest art. 162 KK).

Gdzie szukać pomocy?

Jeżeli potrzebujesz pomocy prawnej zawodowego pełnomocnika procesowego skontaktuj się z Krajowym Rejestrem Osób Poszkodowanych. Dys­ponu­jemy doświadczeniem potrzeb­nym do zrozu­mienia skom­p­likowanych zagad­nień medy­cznych. Mamy wieloletnie doświadczenie w zakresie dochodzenia roszczeń odszkodowawczych, w tym zwłaszcza związanych z błędami medycznymi. Możemy Ci pomóc uzyskać należne Tobie świadczenia. Wystarczy jeden telefon, aby bezpłatnie skonsultować Twoją historię i ocenić jak możemy Ci pomóc. Nie wahaj się, znamy się na tym. Zadzwoń teraz, a nasi specjaliści otoczą Ciebie i Twoją rodzinę opieką.

bezpłatna porada

Wystarczy Twój jeden telefon do nas, aby uzyskać profesjonalną pomoc.

Nie pobieramy z góry żadnych opłat!

Zadzwoń  teraz to nie wymaga wysiłku, a może tylko pomóc.

Telefon 722 080 080, lub napisz do nas kontakt@krop.org.pl