odszkodowaniaHome
odszkodowanieOdszkodowania
powypadkowe
kancelaria odszkodowawczaBłędna
diagnostyka prenatalna
kancelaria odszkodowawczaUrazy i błędy
okołoporodowe
kancelaria odszkodowawczaOdszkodowanie za
błąd lekarski
prawo spadkowePrawo
spadkowe
kancelaria odszkodowawczaWypadek
przy pracy
kancelaria odszkodowawczaWypadki
rolnicze
krop pytania i odpowiedziPytania i odpowiedzi
kancelaria odszkodowawczaBlog
kancelaria odszkodowawczaKontakt

Blog

 

Odpowiedzialność lekarza za szkody na zdrowiu pacjenta – czy wystarczy uprawdopodobnienieOdpowiedzialność lekarza za szkody na zdrowiu pacjenta – czy wystarczy uprawdopodobnienie?

Pacjent jako strona powodowa w procesie wytoczonym przeciw lekarzowi dochodzi naprawienia szkody na zdrowiu i to na nim spoczywa ciężar dowodu.

Bardzo rzadko zdarza się, aby pacjent dysponował takimi rodzajami dowodów, które jednoznacznie i w absolutnie pewny sposób wykazywałyby istnienie związku przyczynowego. Musi on zaistnieć między postępowaniem lekarza a szkodą, aby roszczenie odszkodowawcze zostało uznane przez sąd. W orzecznictwie jest prezentowane stanowisko, zgodnie z którym wystarczy ustalenie związku przyczynowego z dostatecznym prawdopodobieństwem (zob. wyrok SA w Katowicach z dnia 30 października 2012 r., sygn. IACa 650/12).

bezpłatna konsultacja prawna

Odpowiedzialność lekarza za szkody – rola biegłego w procesie

W przypadku dochodzenia odszkodowania lub zadośćuczynienia od lekarza, albo od szpitala w procesie biorą udział biegli, którzy oceniają uszczerbek na zdrowiu powoda wywołany szkodą. Ma to dość duże znaczenie dla kwoty zasądzonej przez sąd tytułem odszkodowania bądź zadośćuczynienia. Biegły określa także ryzyko wystąpienia tzw. szkód przyszłych na osobie, czyli pogorszenia się stanu zdrowia z powodu przebytego urazu. Ponadto biegły wskazuje na to, jaki błąd medyczny został popełniony przez lekarza. Opinia biegłego umożliwia wykazanie związku przyczynowo – skutkowego z odpowiednią dozą prawdopodobieństwa. Nawiasem mówiąc, biegły w zakresie medycyny dostarcza wiadomości specjalnych. Jego spójna, logiczna i rzetelnie przygotowana opinia umożliwia zatem stwierdzenie bądź wykluczenie normalnego związku przyczynowego między zaniedbaniami lekarza lub personelu szpitala. W wyroku z dnia 30 października 2012 r. powołanym wyżej, Sąd Apelacyjny w Katowicach stwierdził istnienie adekwatnego związku przyczynowego na podstawie treści opinii biegłych.

zadzwoń teraz

Odpowiedzialność lekarza za szkody – normalny związek przyczynowy

W art. 361 § 1 Kodeksu cywilnego zostały określone granice odpowiedzialności za szkodę. Podmiot zobowiązany do jej naprawienia odpowiada za normalne następstwa jego działania lub zaniechania. Koncepcja adekwatnego związku przyczynowego nakazuje sądom uwzględniać rozmiar szkody tylko w granicach typowych następstw. Dla błędu medycznego typowe będzie pogorszenie się stanu zdrowia, cierpienie i ból. Nie będzie to natomiast np. kradzież cennych dóbr luksusowych z mieszkania pacjenta podczas jego pobytu w szpitalu z powodu leczenia następstw błędu medycznego. Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 11 stycznia 1972 (sygn. ICR 516/71) stwierdził, że jeśli śmiertelny wynik operacji został poprzedzony zaniedbaniami związanymi z jej przebiegiem daje to podstawę do tego, aby uznać, że zachodzi normalny związek przyczynowy.

Istnienie normalnego związku przyczynowego na podstawie opinii biegłego nie daje absolutnej pewności, takie jak np. przyłapanie złodzieja in flagranti. Niemniej zapewnia to odpowiednią dozę prawdopodobieństwa. Sąd posługuje się w tym przypadku domniemaniem faktycznym opartym na specjalnej wiedzy biegłych i treści sporządzonych przez nich opinii.

Gdzie szukać pomocy?

Jeżeli potrzebujesz pomocy prawnej zawodowego pełnomocnika procesowego skontaktuj się z Krajowym Rejestrem Osób Poszkodowanych. Dys­ponu­jemy doświadczeniem potrzeb­nym do zrozu­mienia skom­p­likowanych zagad­nień medy­cznych. Mamy wieloletnie doświadczenie w zakresie dochodzenia roszczeń odszkodowawczych, w tym zwłaszcza związanych z błędami medycznymi. Możemy Ci pomóc uzyskać należne Tobie świadczenia. Wystarczy jeden telefon, aby bezpłatnie skonsultować Twoją historię i ocenić jak możemy Ci pomóc. Nie wahaj się, znamy się na tym. Zadzwoń teraz, a nasi specjaliści otoczą Ciebie i Twoją rodzinę opieką.

bezpłatna porada

Wystarczy Twój jeden telefon do nas, aby uzyskać profesjonalną pomoc.

Nie pobieramy z góry żadnych opłat!

Zadzwoń  teraz to nie wymaga wysiłku, a może tylko pomóc.

Telefon 722 080 080, lub napisz do nas kontakt@krop.org.pl