odszkodowaniaHome
odszkodowanieOdszkodowania
powypadkowe
kancelaria odszkodowawczaBłędna
diagnostyka prenatalna
kancelaria odszkodowawczaUrazy i błędy
okołoporodowe
kancelaria odszkodowawczaOdszkodowanie za
błąd lekarski
prawo spadkowePrawo
spadkowe
kancelaria odszkodowawczaWypadek
przy pracy
kancelaria odszkodowawczaWypadki
rolnicze
krop pytania i odpowiedziPytania i odpowiedzi
kancelaria odszkodowawczaBlog
kancelaria odszkodowawczaKontakt

Blog

Odszkodowanie i zadośćuczynienie za wypadekOdszkodowanie i zadośćuczynienie za wypadek, a niezakończone leczenie

Osoba poszkodowana w wyniku wypadku drogowego, często przez bardzo długi okres czasu nie może wrócić do pełnej sprawności i normalnego funkcjonowania. Czasem zdarzają się takie sytuacje, gdy leczenie i następująca po nim rehabilitacja trwają przez wiele lat, a ich wyników nie da się z góry przewidzieć, gdyż lekarze dają poszkodowanemu szanse na powrót do pełnego zdrowia, ale nie mogą zapewnić, że się to uda, a tym bardziej kiedy dokładnie to nastąpi. Odszkodowanie i zadośćuczynienie za wypadek należny dochodzić, gdy proces leczenia zostanie całkowicie zakończony.

Czy zgłaszać zatem roszczenie do zakładu ubezpieczeń, gdy trwa leczenie lub rehabilitacja i nie wiadomo jakie będą ostateczne skutki wypadku ?

Powstanie szkody w wyniku wypadku należy zgłosić do zakładu ubezpieczeń jak najszybciej. W piśmie tym należy wskazać, że zgłoszone roszczenie jest częściowe, a ostateczne sprecyzowanie roszczeń nastąpi dopiero po zakończeniu procesu leczenia i rehabilitacji, gdy będzie możliwe ocenienie wszystkich szkód poniesionych przez poszkodowanego w wyniku wypadku.

W ten sposób rozpoczęty zostanie proces likwidacji szkody, w trakcie którego zakład ubezpieczeń:

  • oceni dotychczasowy poniesiony przez poszkodowanego uszczerbek na zdrowiu
  •  wyceni przeżyte dotychczas przez poszkodowanego cierpienia
  •  wypłaci częściowe zadośćuczynienie i odszkodowanie
  •  zwróci poniesione dotychczas koszty leczenia i dojazdów do placówek medycznych
  •  w razie potrzeby wypłaci środki na pokrycie niezbędnych zabiegów w prywatnych placówkach służby zdrowia

Po zakończeniu kolejnych etapów leczenia, np. opuszczeniu szpitala, zakończeniu etapu rehabilitacji, powrocie do pracy, należy zgłaszać kolejne roszczenia. Zakład ubezpieczeń powinien sukcesywnie wypłacać kolejne świadczenia, może jednocześnie powoływać kolejne komisje lekarskie w celu oceny przebiegu i efektów procesu leczenia i rehabilitacji.

bezpłatna konsultacja prawna

Odszkodowanie i zadośćuczynienie za wypadek – wysokość roszczenia

Gdy proces leczenia zostanie całkowicie zakończony, a zdaniem lekarzy stan zdrowia poszkodowanego nie ulegnie już dalszym zmianom, należy wysłać do zakładu ubezpieczeń ostateczne sprecyzowanie roszczeń w związku z wypadkiem.

Od tego momentu proces likwidacji szkody będzie przebiegał w sposób standardowy, tzn. zakład ubezpieczeń wyda decyzję w przedmiocie całościowej wyceny poniesionej przez poszkodowanego szkody. Od decyzji tej służy poszkodowanemu odwołanie, a następnie możliwość skierowania sprawy do sądu.

Podsumowując, nawet gdy skutki wypadku dla poszkodowanego nie są w całości znane i trudne do przewidzenia, warto zgłosić częściową szkodę do zakładu ubezpieczeń. Dzięki temu zakład ubezpieczeń zacznie sukcesywnie wypłacać roszczenia oraz zwróci poniesione przez poszkodowanego koszty. Ułatwi to poszkodowanemu przejście przez proces leczenia i rehabilitacji, a także przyspieszy całościowe rozpatrzenie sprawy po zakończeniu leczenia.

zadzwoń teraz

Gdzie szukać pomocy?

Jeżeli potrzebujesz pomocy prawnej zawodowego pełnomocnika procesowego skontaktuj się z nami. Dys­ponu­jemy doświadczeniem potrzeb­nym do zrozu­mienia skom­p­likowanych zagad­nień związanych z wypadkami. Mamy wieloletnie doświadczenie w zakresie dochodzenia roszczeń odszkodowawczych, w tym zwłaszcza związanych z wypadkami komunikacyjnymi. Możemy Ci pomóc uzyskać należne Tobie świadczenia. Wystarczy jeden telefon, aby bezpłatnie skonsultować Twoją historię i ocenić jak możemy Ci pomóc. Nie wahaj się, znamy się na tym. Zadzwoń teraz, a nasi specjaliści otoczą Ciebie i Twoją rodzinę opieką.

bezpłatna porada

Wystarczy Twój jeden telefon do nas, aby uzyskać profesjonalną pomoc.

Nie pobieramy z góry żadnych opłat!

Zadzwoń  teraz to nie wymaga wysiłku, a może tylko pomóc.

Telefon 722 080 080, lub napisz do nas kontakt@krop.org.pl