odszkodowaniaHome
odszkodowanieOdszkodowania
powypadkowe
kancelaria odszkodowawczaBłędna
diagnostyka prenatalna
kancelaria odszkodowawczaUrazy i błędy
okołoporodowe
kancelaria odszkodowawczaOdszkodowanie za
błąd lekarski
prawo spadkowePrawo
spadkowe
kancelaria odszkodowawczaWypadek
przy pracy
kancelaria odszkodowawczaWypadki
rolnicze
krop pytania i odpowiedziPytania i odpowiedzi
kancelaria odszkodowawczaBlog
kancelaria odszkodowawczaKontakt

Blog

Odszkodowanie za amputację dłoniOdszkodowanie za amputację dłoni

Odszkodowanie za amputację dłoni to nie tylko jednorazowa kwota przyznawana na żądanie poszkodowanego na podstawie art. 444 § 1 Kodeksu cywilnego.

Rekompensata trwałej szkody, jaką jest utrata dłoni, powinna obejmować również rentę zasądzaną na podstawie art. 444 § 2 k.c. oraz zadośćuczynienie należne poszkodowanemu na mocy art. 445 k.c. Pamiętaj, że dochodzenie wymienionych świadczeń w żądanej przez Ciebie wysokości wymaga prawidłowego przeprowadzenia postępowania dowodowego, które pozwoli uzasadnić wysuwane roszczenia. Jeżeli nie masz doświadczenia w zawodzie prawniczym skorzystaj z pomocy zawodowego pełnomocnika.

bezpłatna konsultacja prawna

Jednorazowe odszkodowanie za amputację dłoni

Amputacja dłoni, do której doszło np. w wyniku wypadku przy pracy, w gospodarstwie rolniczym lub przestępstwa jest trwałym uszczerbkiem na zdrowiu, Po pierwsze, poszkodowany wymaga leczenia i hospitalizacji. Po drugie, staje się on niezdolny do zarobkowania co najmniej częściowo, ze względu na utratę dłoni. Jednorazowe odszkodowanie, o którym mowa w art. 444 § 1 k.c. jest świadczeniem, które może być wypłacone także z góry na:

  • leczenie poszkodowanego
  • pokrycie kosztów związanych z przygotowaniem do wykonywania nowego zawodu

Omawiane świadczenie jest wypłacane tylko na żądanie poszkodowanego. W praktyce mogą pojawić się problemy z uzyskaniem należności, jeżeli podmiot odpowiedzialny za szkodę nie posiada wystarczająco dużego majątku, z którego mogłoby być wyegzekwowane zasądzone świadczenie.

Renta dla poszkodowanego

Renta jest świadczeniem okresowym, wypłacanym zwykle co miesiąc na rachunek poszkodowanego przez osobę zobowiązaną do naprawienia szkody. O wysokości renty decyduje sąd na podstawie przedstawionego mu materiału dowodowego. Ustawodawca wskazał w art. 444 § 2 k.c. przesłanki determinujące zasadność roszczenia poszkodowanego o zasądzenie renty na jego rzecz.

W treści tego przepisu zostały wskazane bardzo ważne pojęcia, takie jak zdolność do pracy zarobkowej, potrzeby i widoki powodzenia na przyszłość. W przypadku uszczerbku na zdrowiu o trwałym charakterze może dojść do co najmniej częściowej utraty zdolności do zarobkowania. Poza tym, kalectwo wpływa na zwiększenie potrzeb poszkodowanego, a także zmniejsza jego widoki powodzenia na przyszłość poprzez np. uniemożliwienie mu kontynuowania kariery pianisty, skrzypka lub w innej dziedzinie wymagającej zachowania sprawności obu dłoni. Nie jest wymagane, aby wszystkie przesłanki zostały spełnione. Samo zwiększenie potrzeb, albo utrata zdolności do zarobkowania umożliwiają skuteczne dochodzenie renty przez poszkodowanego. Na takie rozumienie przepisu art. 444 § 2 k.c. wskazuje teza orzeczenia Sądu najwyższego z dnia 29 września 1961 r. (nadal aktualna, sygn. III CR 25/61).

zadzwoń teraz

Zadośćuczynienie za amputację dłoni

Wysokość zadośćuczynienia jest najbardziej problematyczna, ponieważ zależy ona od uznania sądu.  Ustawodawca w art. 445 § 1 k.c. nie wskazał żadnych wytycznych w tym zakresie, choć z wykładni językowej tego przepisu wynika, że wysokość świadczenia powinna odpowiadać krzywdzie. Pod tym pojęciem należy rozumieć zarówno cierpienie psychiczne, jak i fizyczne poszkodowanego.  Szczegółowe kryteria określania wysokości zadośćuczynienia za krzywdę zostały ustalone w dużej mierze przez judykaturę. Amputacja jądra odszkodowanie.

Nie zwlekaj z dochodzeniem swoich praw. Należna rekompensata pozwoli Ci na odzyskanie możliwości wykonywania pracy, a także zapewni stabilność finansową Tobie i Twoim najbliższym. Możesz na nas polegać!

Gdzie szukać pomocy?

Jeżeli potrzebujesz pomocy prawnej zawodowego pełnomocnika procesowego skontaktuj się z nami. Dys­ponu­jemy doświadczeniem potrzebnym do zrozumienia skomplikowanych zagadnień medycznych. Mamy wieloletnie doświadczenie w zakresie dochodzenia roszczeń odszkodowawczych, w tym zwłaszcza związanych z błędami medycznymi. Możemy Ci pomóc uzyskać należne Tobie świadczenia. Wystarczy jeden telefon, aby bezpłatnie skonsultować Twoją historię i ocenić jak możemy Ci pomóc. Nie wahaj się, znamy się na tym. Zadzwoń teraz, a nasi specjaliści otoczą Ciebie i Twoją rodzinę opieką.

bezpłatna porada

Wystarczy Twój jeden telefon do nas, aby uzyskać profesjonalną pomoc.

Nie pobieramy z góry żadnych opłat!

Zadzwoń  teraz to nie wymaga wysiłku, a może tylko pomóc.

Telefon 722 080 080, lub napisz do nas kontakt@krop.org.pl