odszkodowaniaHome
odszkodowanieOdszkodowania
powypadkowe
kancelaria odszkodowawczaBłędna
diagnostyka prenatalna
kancelaria odszkodowawczaUrazy i błędy
okołoporodowe
kancelaria odszkodowawczaOdszkodowanie za
błąd lekarski
prawo spadkowePrawo
spadkowe
kancelaria odszkodowawczaWypadek
przy pracy
kancelaria odszkodowawczaWypadki
rolnicze
krop pytania i odpowiedziPytania i odpowiedzi
kancelaria odszkodowawczaBlog
kancelaria odszkodowawczaKontakt

Blog

Odszkodowanie za uszkodzenie okaOdszkodowanie za uszkodzenie oka

Uszkodzenie oka może być następstwem wypadku komunikacyjnego lub przy pracy, czy też błędu lekarskiego

Osoba dochodząca odszkodowania, zadośćuczynienia lub innego świadczenia w związku z poniesioną szkodą ma obowiązek wykazać, że wystąpienie zdarzenia i szkody oraz związek przyczynowy między nimi. Ponadto, konieczne jest udowodnienie, że uszkodzenie oka jest normalnym następstwem zdarzenia. Na poszkodowanym spoczywa też ciężar wykazana wysokości poniesionej szkody. Wysoki stopień skomplikowania sprawy sądowej zwykle determinuje konieczność powierzenia jej zawodowemu pełnomocnikowi.

bezpłatna konsultacja prawna

Odszkodowanie za uszkodzenie oka – wypadek komunikacyjny

Ubezpieczenie OC komunikacyjne należy do obowiązkowych ubezpieczeń w polskim systemie prawnym, więc osoba poszkodowana w wypadku komunikacyjnym nie powinna mieć problemów z uzyskaniem stosownej rekompensaty od ubezpieczyciela sprawcy. Niemniej w praktyce mogą pojawić się problemy związane z zebraniem materiału dowodowego przez poszkodowanego. W takiej sytuacji niezbędnej pomocy udzieli zawodowy prawnik. Poszkodowany może ubiegać się odszkodowania z tytułu poniesionego uszczerbku majątkowego (art. 444 k.c.) oraz krzywdy (art. 445 k.c.). Osoba, która doznała uszkodzenia oka może pozwać sprawcę deliktu i jego ubezpieczyciela jednocześnie, ponieważ ponoszą oni odpowiedzialność solidarną (art. 441 § 1 k.c.). Różnica polega na tym, że sprawca ponosi odpowiedzialność deliktową, a ubezpieczyciel gwarancyjno – repartycyjną.

Odszkodowanie za uszkodzenie oka – wypadek przy pracy

W razie wypadku przy pracy pracownik może dochodzić od pracodawcy świadczeń wymienionych w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Wśród świadczeń, o które może ubiegać się ubezpieczony pracownik można wymienić:

  • zasiłek chorobowy
  • świadczenie rehabilitacyjne
  • zasiłek wyrównawczy
  • jednorazowe odszkodowanie
  • rentę z tytułu niezdolności do pracy
  • rentę szkoleniowa

Pracownik ubiegający się o wymienione świadczenia od pracodawcy powinien uzasadnić, dlaczego żądane roszczenia są mu należne. Warto skorzystać z pomocy radcy prawnego lub adwokata. W niektórych przypadkach możliwe jest odrębne dochodzenie odszkodowania i zadośćuczynienia na mocy art. 415 k.c. w związku z art. 444 k.c. i 445 k.c.

zadzwoń teraz

Odszkodowanie za uszkodzenie oka – błąd medyczny

Błąd medyczny występuje wówczas, gdy lekarz lub inny członek personelu medycznego postępuje niezgodnie z aktualną wiedzą medyczną. Lekarz ponosi odpowiedzialność na zasadzie winy, podobnie jak personel medyczny. W drugim przypadku można zastosować konstrukcję winy anonimowej, jeżeli zaniedbanie nie wynika z działania lub zaniechania określonej osoby, ale wiadome jest, że szkoda została spowodowana nieprawidłowościami w placówce medycznej, gdzie przebywał pacjent. Błąd medyczny nie obejmuje ryzyka medycznego, czyli prawdopodobieństwa powstania szkody nawet przy zachowaniu należytej staranności przez pacjenta (wyr. Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 2 października 2014 r., sygn. IACa 625/14). Dochodzenie roszczeń od lekarza lub szpitala jest stosunkowo skomplikowane, dlatego też poleca się udzielenie pełnomocnictwa zawodowemu pełnomocnikowi.

Uszkodzenie oka znacznie pogarsza komfort i jakość życia. Poniesiona szkoda wpływa na codzienne funkcjonowanie poszkodowanego.

Gdzie szukać pomocy?

Jeżeli potrzebujesz pomocy prawnej zawodowego pełnomocnika procesowego skontaktuj się z Krajowym Rejestrem Osób Poszkodowanych. Dys­ponu­jemy doświadczeniem potrzeb­nym do zrozu­mienia skom­p­likowanych zagad­nień medy­cznych. Mamy wieloletnie doświadczenie w zakresie dochodzenia roszczeń odszkodowawczych, w tym zwłaszcza związanych z błędami medycznymi. Możemy Ci pomóc uzyskać należne Tobie świadczenia. Wystarczy jeden telefon, aby bezpłatnie skonsultować Twoją historię i ocenić jak możemy Ci pomóc. Nie wahaj się, znamy się na tym. Zadzwoń teraz, a nasi specjaliści otoczą Ciebie i Twoją rodzinę opieką.

bezpłatna porada

Wystarczy Twój jeden telefon do nas, aby uzyskać profesjonalną pomoc.

Nie pobieramy z góry żadnych opłat!

Zadzwoń  teraz to nie wymaga wysiłku, a może tylko pomóc.

Telefon 722 080 080, lub napisz do nas kontakt@krop.org.pl