odszkodowaniaHome
odszkodowanieOdszkodowania
powypadkowe
kancelaria odszkodowawczaBłędna
diagnostyka prenatalna
kancelaria odszkodowawczaUrazy i błędy
okołoporodowe
kancelaria odszkodowawczaOdszkodowanie za
błąd lekarski
prawo spadkowePrawo
spadkowe
kancelaria odszkodowawczaWypadek
przy pracy
kancelaria odszkodowawczaWypadki
rolnicze
krop pytania i odpowiedziPytania i odpowiedzi
kancelaria odszkodowawczaBlog
kancelaria odszkodowawczaKontakt

Blog

Sepsa u noworodków – czynniki ryzyka

Sepsa u noworodków – czynniki ryzyka

Sepsa u noworodków w każdym przypadku stanowi zagrożenie dla zdrowia i życia. Czynnikami ryzyka rozwoju zakażenia wrodzonego u noworodka są:

 • zakażenia okolicy moczowo-płciowej matki w ciąży
 • kolonizacja czynnikami patogennymi okolicy moczowo-płciowej ciężarnej (GBS – paciorkowiec grupy B)
 • infekcja ciężarnej (np. angina, ospa wietrzna)
 • stan zapalny błon płodowych
 • przedwczesne odejście płynu owodniowego (PROM)
 • poród przedwczesny i wcześniactwo
 • poród przedłużający się
 • przedłużające się odchodzenie płynu owodniowego (>18 godzin)
 • niedotlenienie płodu
 • konieczność resuscytacji po urodzeniu
 • hipotrofia wewnątrzmaciczna
 • cukrzyca matki
 • ciąża mnoga
 • wady płodu
 • galaktozemia (predyspozycja do sepsy wywołanej E. coli)

bezpłatna konsultacja prawna

Sepsa – czas wystąpienia objawów

Zakażenia wczesne to najczęściej zakażenia patogenami obecnymi w pochwie kobiety ciężarnej. Kiedy dziecko przechodzi przez kanał rodny, następuje kolonizacja florą matki jego skóry, spojówek, nosa, jamy ustno-gardłowej oraz pępowiny. Im dłużej trwa poród, zwłaszcza po odejściu wód płodowych, tym większe ryzyko rozwoju zakażenia.

Zakażenie błon płodowych i zawartości macicy, w tym płodu, może nastąpić na każdym etapie ciąży i stać się przyczyną porodu przedwczesnego. Wówczas objawy u noworodka występują od urodzenia.

Natomiast, jeżeli kolonizacja dziecka patogenami matczynymi (najczęściej bakteriami) nastąpiła podczas porodu, objawy choroby pojawiają się u noworodka wcześnie (np. GBS) lub późno (po 5–7 dobie życia, np. chlamydia), powodując tzw. zakażenie o późnym początku.

Rzadko do zakażenia płodu dochodzi drogą krwiopochodną, przezłożyskowo (Treponema pallidum, wirusy, Listeria monocytogenes, prawdopodobnie też Candida).

zadzwoń teraz

Zakażenia o późnym początku

Zakażenia o późnym początku występują po 5–7 dobie życia. Najczęściej wywołane są patogenami znajdującymi się w środowisku dziecka, rzadziej wewnątrzmacicznie u matki (zakażenie wertykalne), choć późny początek zakażeń wrodzonych też jest możliwy (GBS, Chlamydia). Możliwe są również horyzontalne zakażenia dziecka od matki (lub personelu!), wynikające z kontaktu po urodzeniu. Często czynnikiem etiologicznym jest własna flora noworodka: pałeczki jelitowe lub gronkowce skórne.

Częściej niż w przypadku zakażeń wrodzonych udaje się ustalić lokalizację narządową zakażenia. Stosunkowo często w obrazie sepsy występuje zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych.

Czynnikami ryzyka wystąpienia zakażeń o późnym początku

Najczęściej czynnikami ryzyka wystąpienia zakażeń o późnym początku są:

 • wcześniactwo
 • niedojrzałość układu odpornościowego
 • przedłużona hospitalizacja noworodka, a zwłaszcza leczenie na oddziale intensywnej terapii
 • stosowanie inwazyjnych procedur
 • mechaniczna wentylacja
 • żywienie pozajelitowe, zwłaszcza stosowanie emulsji tłuszczowych
 • cewnikowanie pęcherza moczowego
 • cewnikowanie naczyń krwionośnych centralnych lub obwodowych
 • inwazyjne monitorowanie
 • leczenie żelazem (ważny czynnik wzrostu wielu bakterii)
 • płeć męska
 • kolonizacja florą szpitalną o wysokiej odporności na antybiotyki
 • niedotlenienie
 • zaburzenia krążenia (centralizacja, hipoperfuzja obwodowa)
 • uszkodzenia naskórka lub skóry, błon śluzowych
 • zabiegi chirurgiczne
 • wady wrodzone
 • wrodzony brak śledziony
 • wrodzone defekty immunologiczne
 • przebycie zakażenia wrodzonego.

Gdzie szukać pomocy?

Jeżeli po urodzeniu Twoje dziecko przeszło sepsę niezwłocznie skontaktuj się z Krajowym Rejestrem Osób Poszkodowanych. Bezpłatnie przeanalizujemy Twoją dokumentację szpitalną dając Ci odpowiedź na pytanie:

Czy przyczyną sepsy Twojego nowo narodzonego dziecka był błąd medyczny lub niezachowanie właściwych procedur przez personel medyczny szpitala?

Specjalizujemy się w dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych związanych z błędami okołoporodowymi, a w szczególności zakażeniami szpitalnymi noworodków skutkującymi trwałym uszczerbkiem na zdrowiu. Zapewniamy profesjonalną i bezpłatną analizę Twojej sprawy oraz pomoc z zakresu prawa medycznego. Nasi prawnicy od 20 lat prowadzą sprawy błędów medycznych odnosząc liczne sukcesy.

bezpłatna porada

Wystarczy Twój jeden telefon do nas, aby uzyskać profesjonalną pomoc.

Nie pobieramy z góry żadnych opłat!

Zadzwoń  teraz to nie wymaga wysiłku, a może tylko pomóc.

Telefon 722 080 080, lub napisz do nas kontakt@krop.org.pl