odszkodowaniaHome
odszkodowanieOdszkodowania
powypadkowe
kancelaria odszkodowawczaBłędna
diagnostyka prenatalna
kancelaria odszkodowawczaUrazy i błędy
okołoporodowe
kancelaria odszkodowawczaOdszkodowanie za
błąd lekarski
prawo spadkowePrawo
spadkowe
kancelaria odszkodowawczaWypadek
przy pracy
kancelaria odszkodowawczaWypadki
rolnicze
krop pytania i odpowiedziPytania i odpowiedzi
kancelaria odszkodowawczaBlog
kancelaria odszkodowawczaKontakt

Blog

Świadczenia z ZUS z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowychŚwiadczenia z ZUS z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych

Świadczenia z ZUS – czy wiesz jakie świadczenia Ci przysługują?

Czy jesteś osobą poszkodowaną na skutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej?

Wypadek przy pracy to nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, które spowodowało uraz lub śmierć i nastąpiło w związku z pracą podczas lub w związku z wykonywaniem zwykłych czynności albo poleceń przełożonego.

Natomiast choroba zawodowa to choroba wymieniona w wykazie chorób zawodowych, którą spowodowały szkodliwe czynniki występujące w miejscu pracy lub sposób wykonywania pracy.

Rozporządzenie w sprawie chorób zawodowych określa dokładnie wykaz chorób, sposób i tryb postępowania dotyczący zgłoszenia podejrzenia choroby zawodowej oraz podmioty właściwe do rozpoznania chorób zawodowych.

bezpłatna porada prawna

Świadczenia z ZUS – co możesz uzyskać?

Z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej poszkodowanemu przysługują następujące świadczenia z ZUS:

 • jednorazowe odszkodowanie
 • zasiłek wyrównawczy
 • zasiłek chorobowy
 • świadczenie rehabilitacyjne
 • renta z tytułu niezdolności do pracy
 • dodatek pielęgnacyjny
 • renta rodzinna
 • pokrycie kosztów leczenia z zakresu stomatologii oraz szczepień ochronnych

Świadczenia z ZUS – kiedy świadczenia nie przysługują?

 Świadczenia z ZUS nie przysługują jeżeli:

 • umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa poszkodowany naruszył przepisy o ochronie życia i zdrowia oraz udowodniono, że była to jedyna przyczyna wypadku,
 • osoba poszkodowana w znacznym stopniu przyczyniła się do spowodowania wypadku, gdyż była nietrzeźwa lub pod wpływem środków odurzających czy też psychotropowych.

zadzwoń teraz

Świadczenia z ZUS – przedawnienie

Warto podkreślić, że prawo do niektórych świadczeń się przedawnia. Chodzi tu o następujące świadczenia:

 • zasiłek chorobowy
 • świadczenie rehabilitacyjne
 • jednorazowe odszkodowanie
 • pokrycie kosztów leczenia z zakresu stomatologii i szczepień ochronnych oraz zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne

Jeżeli poszkodowany nie uregulował zadłużenia z tytułu składek w ciągu 6 miesięcy od dnia wypadku lub od dnia złożenia wniosku o przyznanie świadczeń.

Świadczenia z tytułu niezdolności do pracy przysługują również wtedy, gdy niezdolność ta powstała z powodu skutków wypadku w drodze do lub z pracy.

Świadczenia z ZUS – komu przysługuje prawo do jednorazowego odszkodowania?

Prawo do jednorazowego odszkodowania przysługuje osobie objętej ubezpieczeniem wypadkowym, która na skutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej, stała się długotrwale lub stale niezdolna do pracy.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych ocenia stopień trwałego uszczerbku na zdrowiu. Dodatkowo ocenia również  jego związek z z wypadkiem przy pracy, czy też chorobą zawodową.

Świadczenia z ZUS – komu przysługuje prawo do renty?

 Renta z tytułu niezdolności do pracy przyznawana jest osobie:

 • objętej ubezpieczeniem wypadkowym
 • niezdolnej do pracy
 • u której niezdolność powstała w związku z wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową

Niezdolność do pracy musi być spowodowana wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową!

Świadczenia z ZUS – gdzie szukać pomocy?

Uległeś wypadkowi przy pracy?

Doznałeś trwałego uszczerbku na zdrowiu?

Skontaktuj się z nami! Krajowy Rejestr Osób Poszkodowanych dysponuje doświadczeniem potrzebnym do zrozumienia skomplikowanych zagadnień prawa pracy.

bezpłatna porada

Wystarczy Twój jeden telefon do nas, aby uzyskać profesjonalną pomoc.

Nie pobieramy z góry żadnych opłat!

Zadzwoń  teraz to nie wymaga wysiłku, a może tylko pomóc.

Telefon 722 080 080, lub napisz do nas kontakt@krop.org.pl