odszkodowaniaHome
odszkodowanieOdszkodowania
powypadkowe
kancelaria odszkodowawczaBłędna
diagnostyka prenatalna
kancelaria odszkodowawczaUrazy i błędy
okołoporodowe
kancelaria odszkodowawczaOdszkodowanie za
błąd lekarski
prawo spadkowePrawo
spadkowe
kancelaria odszkodowawczaWypadek
przy pracy
kancelaria odszkodowawczaWypadki
rolnicze
krop pytania i odpowiedziPytania i odpowiedzi
kancelaria odszkodowawczaBlog
kancelaria odszkodowawczaKontakt

Blog

Ubezpieczeniowy Fundusz GwarancyjnyUbezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny: kiedy i komu wypłaca odszkodowanie?

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny powstał głównie z myślą o poszkodowanych i o nierzetelnych ubezpieczonych, którzy nie wypełniają należycie obowiązku posiadania ubezpieczenia. Zasady jego działalności zostały przedstawione w ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (dalej jako: UFG) może na podstawie przepisów wyżej wspomnianej ustawy wypłacić stosowne odszkodowanie – ale nie każdemu. O świadczenie z UFG mogą ubiegać się tylko niektóre osoby, po spełnieniu ustawowych warunków. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w dalszej części artykułu.

bezpłatna konsultacja prawna

UFG a postępowanie likwidacyjne

Postępowanie likwidacyjne jest co do zasady prowadzone przez zakład ubezpieczeń. Poszkodowany powinien otrzymać należne odszkodowanie w ciągu 30 dni od dnia złożenia zawiadomienia o szkodzie (art. 14 ust. 1 u.u.o.).  Czasami zakład ubezpieczeń ma problem z ustaleniem okoliczności determinujących jego odpowiedzialność lub wysokość szkody. Wtedy termin na wypłatę odszkodowania wynosi 90 dni, albo do zakończenia postępowania karnego lub cywilnego. O tego typu okolicznościach osoba poszkodowana zostanie zawiadomiona na piśmie (art. 14 ust. 2 u.u.o.).

W sytuacji, gdy odszkodowanie nie zostało wypłacone osobie poszkodowanej w wyżej omówionych terminach z powodu nieustalenia ważności umowy przez zakład ubezpieczeń, jej interesy zostają zagrożone. Wtedy istnieje możliwość ubiegania się o wypłatę odszkodowania przez UFG.

Nieustalenie ważności umowy ubezpieczenia

Drugą przesłanką uzasadniającą roszczenie do UFG jest nieustalenie ważności umowy przez zakład ubezpieczeń. Dotyczy to wyłącznie umowy ubezpieczenia obowiązkowego. Ubezpieczenia dobrowolne w ogóle nie są brane pod uwagę. Dopiero po upływie wskazanych wyżej terminów nieustalenie ważności umowy ubezpieczenia obowiązkowego podmiotu odpowiedzialnego za szkodę obliguje UFG do wypłaty odkodowania (art. 14 ust. 4 u.u.o).

Postępowanie przed UFG

Zakład ubezpieczeń przekazuje do UFG dokumentację sprawy. Poszkodowany zostaje o tym powiadomiony. Nie oznacza to, że zakład ubezpieczeń pozostaje wolny od roszczeń. Jeżeli okaże się, że zakład ubezpieczeniowy jednak jest odpowiedzialny, UFG przysługuje roszczenie regresowe od tego zakładu. Obejmuje ono nie tylko zwrot odszkodowania wypłaconego poszkodowanemu, ale również sumę kosztów poniesionych w związku z postępowaniem. Do roszczeń przysługujących UFG stosuje się terminy przedawnienia zawarte w art. 442 § 2 Kodeksu cywilnego (por. wyrok SN z 19 lipca 2012 r., sygn. II CSK 653/11; wyrok SN z 6 listopada 2013 r., sygn. IV CSK 120/13).

zadzwoń teraz

Gdzie szukać pomocy?

Potrzebujesz rzetelnej porady prawnej? Nie wiesz, jak dochodzić odszkodowania z Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego?

Jeżeli potrzebujesz pomocy prawnej zawodowego pełnomocnika procesowego skontaktuj się z nami. Dys­ponu­jemy doświadczeniem potrzeb­nym do zrozu­mienia skom­p­likowanych zagad­nień medy­cznych. Mamy wieloletnie doświadczenie w zakresie dochodzenia roszczeń odszkodowawczych, w tym zwłaszcza związanych z błędami medycznymi. Możemy Ci pomóc uzyskać należne Tobie świadczenia. Wystarczy jeden telefon, aby bezpłatnie skonsultować Twoją historię i ocenić jak możemy Ci pomóc. Nie wahaj się, znamy się na tym. Zadzwoń teraz, a nasi specjaliści otoczą Ciebie i Twoją rodzinę opieką.

bezpłatna porada

Wystarczy Twój jeden telefon do nas, aby uzyskać profesjonalną pomoc.

Nie pobieramy z góry żadnych opłat!

Zadzwoń  teraz to nie wymaga wysiłku, a może tylko pomóc.

Telefon 722 080 080, lub napisz do nas kontakt@krop.org.pl