Wypadki spowodowane przez dzikie zwierzęta

Wypadki komunikacyjne spowodowane przez dzikie zwierzętaKto ponosi odpowiedzialność za wypadki, spowodowane przez dzikie zwierzęta ?

Wypadki komunikacyjne spowodowane przez dzikie zwierzęta to nie tylko zderzenia dwóch lub kilku samochodów lub potrącenia ludzi przez pojazdy mechaniczne. Wypadki komunikacyjne spowodowane przez dzikie zwierzęta obejmują również zdarzenia, w których udział biorą dzikie, domowe lub gospodarskie zwierzęta.

Zderzenie pojazdu ze zwierzyną łowną bardzo często prowadzi do poważnego uszkodzenia ciała, a nawet zgonu. W takim przypadku można dochodzić zarówno odszkodowania za zniszczony samochód, ale i zadośćuczynienia za doznaną krzywdę wynikłą z długotrwałego i bolesnego leczenia. O ile w przypadku zwierząt domowych i gospodarskich sprawa jest dość jasna, gdyż zazwyczaj należą one do jakiejś osoby i to właśnie ona odpowiada za ich nieprawidłowe zabezpieczenie przez wyjściem na drogę, to sprawa komplikuje się w przypadku zwierząt dzikich, zamieszkujących lasy i pola. Trudność w tym przypadku polega na określeniu podmiotu odpowiedzialnego za zwierzę, które wtargnęło na drogę i brało udział w kolizji.

Lasy i polany często są miejscem polowań organizowanych przez koła łowieckie. Jeśli zwierzę spłoszone gonitwą wbiegnie na drogę, może być trudno uniknąć zderzenia z nim. W takim przypadku odpowiedzialność za wypadek ponosi koło łowieckie, które polowanie zorganizowało. Nawet jeśli do zdarzenia nie doszło w wyniku spłoszenia zwierzyny polowaniem, to zgodnie z art. 2 ustawy Prawo łowieckie: „zwierzęta łowne w stanie wolnym, jako dobro ogólnonarodowe, stanowią własność Skarbu Państwa”.

Gospodarka łowiecka jest prowadzona w obwodach łowieckich przez dzierżawców i zarządców (art. 8 pkt 1 ustawy Prawo łowieckie). Natomiast zgodnie z art. 11 ust. 2 pkt 8 danej ustawy gospodarowanie populacjami zwierzyny wymaga w szczególności ochrony zwierzyny przez zagrożeniem ruchu pojazdów samochodowych na drogach krajowych i wojewódzkich.

Znaki ostrzegawcze uprzedzają o miejscach na drodze, w których występuje lub może występować niebezpieczeństwo. Kluczowe dla określenia rozmiaru odpowiedzialności czy w ogóle jej istnienia, jest pytanie:
Czy na drodze, na której doszło do wypadku umieszczono znak ostrzegawczy A18 b, który ma ostrzegać o dzikich zwierzętach, które można na niej napotkać?

Jeśli do zdarzenia doszło w miejscu, w którym nie ma znaku A18b, szansa na uzyskanie odszkodowania jest większa, niż w sytuacji, w której znak taki znajdował się na drodze. W takiej sytuacji możemy napotkać trudności z uzyskaniem odszkodowania z uwagi na fakt, że zostaliśmy ostrzeżeni znakiem „dzikie zwierzęta” o możliwości ich napotkania i zarazem niejako zobowiązani do zachowania szczególnej ostrożności na danym fragmencie drogi.

Podkreślić należy, iż w przypadku zderzenia pojazdu mechanicznego z dzikim zwierzęciem na drodze publicznej zastosowanie ma art. 417 kodeksu cywilnego zgodnie, z którym: „za szkodę wyrządzoną przez niezgodne z prawem działanie lub zaniechanie przy wykonywaniu władzy publicznej ponosi odpowiedzialność Skarb Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego lub inna osoba prawna wykonująca tę władzę z mocy prawa.”
Odpowiedzialność za dzikie zwierzęta jest odpowiedzialnością na podstawie winy.

Jeżeli potrzebujesz pomocy prawnej zawodowego pełnomocnika procesowego skontaktuj się z nami. Dys­ponu­jemy doświadczeniem potrzeb­nym do zrozu­mienia skom­p­likowanych zagad­nień związanych z wypadkami. Mamy wieloletnie doświadczenie w zakresie dochodzenia roszczeń odszkodowawczych, w tym zwłaszcza związanych z wypadkami komunikacyjnymi. Możemy Ci pomóc uzyskać należne Tobie świadczenia. Wystarczy jeden telefon, aby bezpłatnie skonsultować Twoją historię i ocenić jak możemy Ci pomóc. Nie wahaj się, znamy się na tym. Zadzwoń teraz, a nasi specjaliści otoczą Ciebie i Twoją rodzinę opieką.
Zadzwoń +48 722 080 080 lub napisz do nas e-mail kontakt@krop.org.pl to nic nie kosztuje, a może tylko pomóc. Sprawdź jak możemy pomóc Tobie i Twojej rodzinie. 

});