Home
Wypadki
komunikacyjne
Błędna
diagnostyka prenatalna
Urazy
okołoporodowe
Błędy
medyczne
Wypadek
przy pracy
Wypadki
rolnicze
Kontakt
Blog

Blog

Wypadki spowodowane przez dzikie zwierzętaWypadki, spowodowane przez dzikie zwierzęta – kto ponosi odpowiedzialność?

Wypadki komunikacyjne spowodowane przez dzikie zwierzęta to nie tylko zderzenia dwóch lub kilku samochodów lub potrącenia ludzi przez pojazdy mechaniczne. Wypadki komunikacyjne spowodowane przez dzikie zwierzęta obejmują również zdarzenia, w których udział biorą dzikie, domowe lub gospodarskie zwierzęta.

Zderzenie pojazdu ze zwierzyną łowną bardzo często prowadzi do poważnego uszkodzenia ciała, a nawet zgonu. W takim przypadku można dochodzić zarówno odszkodowania za zniszczony samochód, ale i zadośćuczynienia za doznaną krzywdę wynikłą z długotrwałego i bolesnego leczenia. O ile w przypadku zwierząt domowych i gospodarskich sprawa jest dość jasna, gdyż zazwyczaj należą one do jakiejś osoby i to właśnie ona odpowiada za ich nieprawidłowe zabezpieczenie przez wyjściem na drogę, to sprawa komplikuje się w przypadku zwierząt dzikich, zamieszkujących lasy i pola. Trudność w tym przypadku polega na określeniu podmiotu odpowiedzialnego za zwierzę, które wtargnęło na drogę i brało udział w kolizji.

bezpłatna konsultacja prawna

Wypadki, spowodowane przez dzikie zwierzęta – koło łowieckie

Lasy i polany często są miejscem polowań organizowanych przez koła łowieckie. Jeśli zwierzę spłoszone gonitwą wbiegnie na drogę, może być trudno uniknąć zderzenia z nim. W takim przypadku odpowiedzialność za wypadek ponosi koło łowieckie, które polowanie zorganizowało. Nawet jeśli do zdarzenia nie doszło w wyniku spłoszenia zwierzyny polowaniem, to zgodnie z art. 2 ustawy Prawo łowieckie: „zwierzęta łowne w stanie wolnym, jako dobro ogólnonarodowe, stanowią własność Skarbu Państwa”.

Gospodarka łowiecka jest prowadzona w obwodach łowieckich przez dzierżawców i zarządców (art. 8 pkt 1 ustawy Prawo łowieckie). Natomiast zgodnie z art. 11 ust. 2 pkt 8 danej ustawy gospodarowanie populacjami zwierzyny wymaga w szczególności ochrony zwierzyny przez zagrożeniem ruchu pojazdów samochodowych na drogach krajowych i wojewódzkich.

Znaki ostrzegawcze uprzedzają o miejscach na drodze, w których występuje lub może występować niebezpieczeństwo. Kluczowe dla określenia rozmiaru odpowiedzialności czy w ogóle jej istnienia, jest pytanie:
Czy na drodze, na której doszło do wypadku umieszczono znak ostrzegawczy A18 b, który ma ostrzegać o dzikich zwierzętach, które można na niej napotkać?

zadzwoń teraz

Wypadki, spowodowane przez dzikie zwierzęta – znaki drogowe

Jeśli do zdarzenia doszło w miejscu, w którym nie ma znaku A18b, szansa na uzyskanie odszkodowania jest większa, niż w sytuacji, w której znak taki znajdował się na drodze. W takiej sytuacji możemy napotkać trudności z uzyskaniem odszkodowania z uwagi na fakt, że zostaliśmy ostrzeżeni znakiem „dzikie zwierzęta” o możliwości ich napotkania i zarazem niejako zobowiązani do zachowania szczególnej ostrożności na danym fragmencie drogi.

Podkreślić należy, iż w przypadku zderzenia pojazdu mechanicznego z dzikim zwierzęciem na drodze publicznej zastosowanie ma art. 417 kodeksu cywilnego zgodnie, z którym: „za szkodę wyrządzoną przez niezgodne z prawem działanie lub zaniechanie przy wykonywaniu władzy publicznej ponosi odpowiedzialność Skarb Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego lub inna osoba prawna wykonująca tę władzę z mocy prawa.”
Odpowiedzialność za dzikie zwierzęta jest odpowiedzialnością na podstawie winy.

Gdzie szukać pomocy?

Odszkodowania powypadkowe. Jeżeli potrzebujesz pomocy prawnej zawodowego pełnomocnika procesowego skontaktuj się z nami. Dys­ponu­jemy doświadczeniem potrzeb­nym do zrozu­mienia skom­p­likowanych zagad­nień związanych z wypadkami. Mamy wieloletnie doświadczenie w zakresie dochodzenia roszczeń odszkodowawczych, w tym zwłaszcza związanych z wypadkami komunikacyjnymi. Możemy Ci pomóc uzyskać należne Tobie świadczenia. Wystarczy jeden telefon, aby bezpłatnie skonsultować Twoją historię i ocenić jak możemy Ci pomóc. Nie wahaj się, znamy się na tym. Zadzwoń teraz, a nasi specjaliści otoczą Ciebie i Twoją rodzinę opieką.

bezpłatna porada

Wystarczy Twój jeden telefon do nas, aby uzyskać profesjonalną pomoc.

Nie pobieramy z góry żadnych opłat!

Zadzwoń  teraz to nie wymaga wysiłku, a może tylko pomóc.

Telefon 722 080 080, lub napisz do nas kontakt@krop.org.pl