odszkodowaniaHome
odszkodowanieOdszkodowania
powypadkowe
kancelaria odszkodowawczaBłędna
diagnostyka prenatalna
kancelaria odszkodowawczaUrazy i błędy
okołoporodowe
kancelaria odszkodowawczaOdszkodowanie za
błąd lekarski
prawo spadkowePrawo
spadkowe
kancelaria odszkodowawczaWypadek
przy pracy
kancelaria odszkodowawczaWypadki
rolnicze
krop pytania i odpowiedziPytania i odpowiedzi
kancelaria odszkodowawczaBlog
kancelaria odszkodowawczaKontakt

Blog

 

Błąd diagnostyczny może prowadzić do nieprawidłowego leczeniaBłąd diagnostyczny może prowadzić do nieprawidłowego leczenia

Błąd diagnostyczny lub nieprawidłowe rozpoznania choroby przez lekarza może spowodować trwały uszczerbek na zdrowiu, a nawet zgon pacjenta.

Błąd w sztuce lekarskiej jest utożsamiany głównie z błędem diagnostycznym lub terapeutycznym, czyli nieprawidłowym leczeniem pacjenta, na przykład nieodpowiednie wykonanie zabiegu operacyjnego. Niemniej, jak stwierdził Sąd Apelacyjny w Katowicach w wyroku z dnia 31 marca 2015 r. (sygn. V ACa 712/14) pacjent może domagać się naprawienia szkody od lekarza, który dopuścił się błędu diagnostycznego.

bezpłatna konsultacja prawna

Błąd diagnostyczny w rozpoznaniu prowadzi do błędu w leczeniu.

Nieprawidłowe rozpoznanie stanu zdrowia pacjenta może być uznane za błąd medyczny. Powinno ono wypełniać ustalone w orzecznictwie i doktrynie znamiona błędu w sztuce lekarskiej. Za uznaniem nieprawidłowo postawionej diagnozy za błąd medyczny przemawia także fakt, iż na podstawie postawionego rozpoznania lekarz podejmuje decyzję o leczeniu. Wybór leczenia farmakologicznego w sytuacji, gdy konieczne jest już leczenie operacyjne, a także podjęcie błędnej decyzji o wykonaniu zabiegu narażają pacjenta na uszczerbek na zdrowiu (por. wyr. SN z dnia 24 października 2013 r., sygn. IV CSK 64/13).

Nieprawidłowa diagnoza jako błąd w sztuce lekarskiej.

Jak zostało wspomniane wyżej, konieczne jest wykazanie, że działanie lekarza na etapie wykonywania badań diagnostycznych wypełnia wszystkie przesłanki błędu medycznego. Postępowanie powinno być zatem obiektywnie i subiektywnie niewłaściwe. Sposób rozumienia obu przesłanek został wskazany m.in. przez Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 18 stycznia 2013 r., sygn. IV CSK 431/12. Obiektywny element odnosi się do nieprawidłowości postępowania w świetle wiedzy medycznej, deontologii zawodu lekarza i jego doświadczenia. Z kolei element subiektywny należy oceniać z uwzględnieniem art. 355 § 2 Kodeksu cywilnego wskazującego na wyższy miernik staranności. Odnosi się on do zawodowego charakteru wykonywanej działalności, którą w omawianym przypadku jest świadczenie usług medycznych. Jeżeli lekarz podejmuje decyzję o operacji bądź o wyborze innej metody leczenia na podstawie błędnie postawionej przez siebie diagnozy może ponosić odpowiedzialność za wyrządzoną pacjentowi szkodę na osobie.

zadzwoń teraz

Gdzie szykać pomocy?

Jeżeli masz podobny problem, pomożemy Ci go rozwiązać. Udzielamy rzetelnych opinii prawnych i reprezentujemy klientów jako zawodowi pełnomocnicy. Mamy duże doświadczenie w prowadzeniu spraw o odszkodowania z tytułu błędów w sztuce lekarskiej. Dys­ponu­jemy doświadczeniem potrzeb­nym do zrozu­mienia skom­p­likowanych zagad­nień medy­cznych. Mamy wieloletnie doświadczenie w zakresie dochodzenia roszczeń odszkodowawczych, w tym zwłaszcza związanych z błędami medycznymi. Możemy Ci pomóc uzyskać należne Ci świadczenia. Wystarczy jeden telefon, aby bezpłatnie skonsultować Twoją historię i ocenić jak możemy Ci pomóc. Nie wahaj się, znamy się na tym. Zadzwoń teraz, a nasi specjaliści otoczą Ciebie i Twoją rodzinę opieką.

bezpłatna porada

Wystarczy Twój jeden telefon do nas, aby uzyskać profesjonalną pomoc.

Nie pobieramy z góry żadnych opłat!

Zadzwoń  teraz to nie wymaga wysiłku, a może tylko pomóc.

Telefon 722 080 080, lub napisz do nas kontakt@krop.org.pl