odszkodowaniaHome
odszkodowanieOdszkodowania
powypadkowe
kancelaria odszkodowawczaBłędna
diagnostyka prenatalna
kancelaria odszkodowawczaUrazy i błędy
okołoporodowe
kancelaria odszkodowawczaOdszkodowanie za
błąd lekarski
prawo spadkowePrawo
spadkowe
kancelaria odszkodowawczaWypadek
przy pracy
kancelaria odszkodowawczaWypadki
rolnicze
krop pytania i odpowiedziPytania i odpowiedzi
kancelaria odszkodowawczaBlog
kancelaria odszkodowawczaKontakt

Blog

Błąd medyczny okołoporodowyBłąd medyczny okołoporodowy

Błąd medyczny przy porodzie może doprowadzić do uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia. Narodzonemu dziecku przysługują odszkodowanie z tytułu szkody na osobie.

Błąd medyczny przy porodzie powoduje, że poród dziecka przebiega z komplikacjami. Narodzone dziecko posiada zdolność prawną, a zatem i sądową. Może być ono podmiotem praw oraz stroną w procesie. Przedstawicielem ustawowym jest z mocy prawa rodzic. Tego typu sprawy cywilne są bardzo skomplikowane, dlatego zaleca się udzielenie pełnomocnictwa procesowego profesjonalnemu pełnomocnikowi – adwokatowi lub radcy prawnemu.

bezpłatna konsultacja prawna

Błąd medyczny okołoporodowy – jakie roszczenia przysługują poczętemu dziecku za błąd medyczny przy porodzie?

Dziecko poczęte (łac. nasciturus) nie posiada zdolności prawnej, zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (dalej jako k.c.), a contrario. Niemniej w okresie życia płodowego może ono doznać szkody. W związku z potrzebą ochrony praw nasciturusa ustawodawca przewidział możliwość żądania naprawienia szkód prenatalnych z chwilą urodzenia się dziecka (art. 4461 k.c.).

Dziecku przysługuje roszczenie odszkodowawcze z tytułu szkody na osobie doznanej przed urodzeniem na podstawie art. 4461 k.c. w zw. z art. 444 § 1 k.c. Wysokość odszkodowania zostaje ustalona w oparciu o wielkość szkód prenatalnych, ze szczególnym uwzględnieniem kosztów leczenia naruszenia ciała lub rozstroju zdrowia spowodowanych błędem w sztuce lekarskiej. Następstwa nieprawidłowego postępowania lekarza mogą mieć charakter trwały. W takim przypadku istnieje możliwość ubiegania się o rentę (art. 444 § 2 k.c.).

Błąd medyczny okołoporodowy – dziedziczenie roszczenia po śmierci dziecka

Czy rodzic dziedziczy roszczenie w razie śmierci dziecka?

Jeżeli dziecko urodziło się martwe w ogóle nie dochodzi do dziedziczenia po nim, ponieważ zmarły nie może być podmiotem praw i obowiązków. Niemniej szkody prenatalne mogą doprowadzić do śmierci dziecka w pewnym okresie po jego narodzinach. W takiej sytuacji rodzice dziedziczą spadek po potomku w równych częściach, na podstawie art. 932 § 3 k.c.

Ustawodawca wprowadził zasadę dziedziczenia roszczeń o zadośćuczynienie pieniężne w art. 445 § 3 k.c. Roszczenia przysługujące dziecku z tytułu szkód prenatalnych są dziedziczone przez rodziców tylko wtedy, gdy zostały uznane na piśmie, albo jeżeli powództwo o odszkodowanie zostało wytoczone jeszcze za życia pokrzywdzonego.

Jeżeli Twoje dziecko doznało szkody w następstwie błędu medycznego zadzwoń lub napisz e-mail. Po bezpłatnej analizie przekazanych informacji doradzimy Ci, czy dochodzenie roszczeń odszkodowawczych jest uzasadnione.

Jako eksperci w dziedzinie odszkodowań szpitalnych, wiemy jak uzyskać wysokie świadczenie pieniężne rekompensujące poniesioną szkodę. Możesz nam zaufać. W trosce o interesy klientów bierzemy sprawy we własne ręce – dopełniamy formalności i reprezentujemy go przed sądem. Zapewnimy Ci rzetelną opiekę prawną.

zadzwoń teraz

Gdzie szukać pomocy?

Jeżeli podejrzewasz, że doszło do błędu medycznego przy porodzie, na skutek którego ucierpiało Twoje dziecko, skontaktuj się z Krajowym Rejestrem Osób Poszkodowanych. Każdego dnia, skutecznie walczymy o bezpieczną przyszłość poszkodowanych pacjentów. Pomagamy w uzyskaniu godnej rekompensaty za doznaną krzywdę i trwały uszczerbek na zdrowiu.

Krajowy Rejestr Osób Poszkodowanych jest gwarancją sprawiedliwości i najwyższego odszkodowania. Korzystamy z pomocy najlepszych specjalistów z branży, aby nasi Klienci mogli skupić się na tym, co najważniejsze. Zapewniamy profesjonalną i bezpłatną analizę Twojej sprawy oraz pomoc z zakresu prawa medycznego. Nasi prawnicy od 20 lat prowadzą sprawy błędów medycznych odnosząc liczne sukcesy.

bezpłatna porada

Wystarczy Twój jeden telefon do nas, aby uzyskać profesjonalną pomoc.

Nie pobieramy z góry żadnych opłat!

Zadzwoń  teraz to nie wymaga wysiłku, a może tylko pomóc.

Telefon 722 080 080, lub napisz do nas kontakt@krop.org.pl