odszkodowaniaHome
odszkodowanieOdszkodowania
powypadkowe
kancelaria odszkodowawczaBłędna
diagnostyka prenatalna
kancelaria odszkodowawczaUrazy i błędy
okołoporodowe
kancelaria odszkodowawczaOdszkodowanie za
błąd lekarski
prawo spadkowePrawo
spadkowe
kancelaria odszkodowawczaWypadek
przy pracy
kancelaria odszkodowawczaWypadki
rolnicze
krop pytania i odpowiedziPytania i odpowiedzi
kancelaria odszkodowawczaBlog
kancelaria odszkodowawczaKontakt

Blog

Ciało obce w organizmie pacjentaCiało obce w organizmie pacjenta

Czy pozostawienie ciała obcego w polu operacyjnym jest błędem medycznym?

Pozostawienie ciała obcego w organizmie pacjenta zdarza się dość często. Liczba spraw tego typu na wokandach sądowych niestety nie maleje. Najczęściej, w ciele osoby operowanej pozostawia się chusty operacyjne, tampony, zwitki gazy, czasami są to narzędzia chirurgiczne takie jak igły, czy też klamry.

Warto się zastanowić, czy pozostawienie jakiegokolwiek ciała obcego w organizmie pacjenta jest błędem medycznym.

Obecnie przeważa pogląd, iż nie jest to błąd medyczny, a jedynie niedbalstwo. Zasadą jest, iż pozostawienie ciała obcego jest tzw. niedbalstwem, za które odpowiada lekarz (szpital), który powinien naprawić wyrządzoną pacjentowi szkodę. To lekarz musi wykazać, iż w konkretnym przypadku nie doszło do niedbalstwa, mimo zaszycia ciała obcego w organizmie pacjenta. Pamiętać należy, iż od lekarza wymaga się szczególnej staranności, a zatem odpowiada za każdą nieuwagę i nieostrożność.

Podkreślenia wymaga jeszcze raz fakt, iż w praktyce za niedbalstwo lekarz również odpowiada. Dlatego też, można się starać o zapłatę odszkodowania oraz zadośćuczynienia z tego tytułu.

bezpłatna konsultacja prawna

Ciało obce w organizmie pacjenta – orzecznictwo sądów

Sąd Najwyższy już w wyroku z dnia 17 lutego 1967 r. w sprawie o sygn. I CR 435/66 wyraził pogląd, iż ,,pozostawienie po operacji w zeszytej ranie środków opatrunkowych nie może być traktowane jako błąd sztuki lekarskiej. Zaniedbanie takie należy ocenić jako niedopełnienie ze strony ordynatora i lekarza dokonującego operacji zachowania należytej staranności przy wykonywaniu swoich funkcji.”

W przypadku gazików, tamponów, czy też kompresów można usprawiedliwić ich pozostawienie nagłością operacji, przyspieszonym tempem zabiegu, wyjątkowo trudnymi warunkami operacyjnymi z uwagi na zagrożenie życia i zdrowia. Natomiast, w przypadku narzędzi chirurgicznych nie można dokonać takiego usprawiedliwienia, gdyż narzędzia powinny być bardzo dokładnie liczone zarówno przed rozpoczęciem zabiegu, jak i po jego zakończeniu.

Sąd Najwyższy w wyroku z 9 grudnia 1970 r.( II CR 556/70) stwierdził, iż nie można aprobować poglądu, iż ryzyko na które godzi się lub może się godzić pacjent, poddając się operacji, obejmuje także pozostawienie w polu operacyjnym instrumentów operacyjnych, serwet operacyjnych lub w ogóle jakichkolwiek przedmiotów

W przypadku, gdy dojdzie do zaszycia jakiegoś przedmiotu w ciele pacjenta, może on się ubiegać o zasądzenie na jego rzecz zadośćuczynienia. Wysokość kwoty zależy od rozmiaru krzywdy, stopnia i czasu trwania cierpień fizycznych oraz psychicznych. Sąd powinien wziąć pod uwagę subiektywne odczucia osoby poszkodowanej. Podkreślenia wymaga fakt, iż zadośćuczynienie można zasądzić tylko, gdy wystąpi zawinienie lekarza. Sąd przypisuje winę, gdy stwierdzi niedbalstwo lekarza. Zasadą jest, że to lekarz musi udowodnić, iż nie dopuścił się takiego niedbalstwa.

zadzwoń teraz

Ciało obce w organizmie pacjenta – przykłady

Warto przywołać w tym miejscu przykład 22-letniej kobiety, u której dokonano operacji serca w roku 1983.

W wyniku niedopatrzenia w sercu pacjentki pozostawiono fragment igieł atraumatycznych. Dopiero w 1996 r. kobieta dowiedziała się, iż pozostawiono w jej ciele igły. Co prawda, nie powodowały one żadnych szkód w ciele pacjentki. Niemniej jednak, od momentu, kiedy się o nich dowiedziała cierpiała na bezsenność. Obawiała się ponadto o to, że igły się poruszą narażając ją na utratę zdrowia, bądź życia. Pacjentka musiała też unikać części badań jak np. rezonans magnetyczny, czy też badań przeprowadzanych za pomocą urządzeń laserowych.

Sąd przyjął, iż pozostawienie igieł było rażącym niedbalstwem lekarza. Biorąc pod uwagę okoliczności sprawy, wiek powódki, poczucie krzywdy, sytuację rodzinną, zachowanie się szpitala po wyrządzeniu szkody, (czyli bagatelizowanie sytuacji, niepodjęcie żadnych działań zmierzających do naprawienia szkody) Sąd zasądził na rzecz powódki zadośćuczynienie w wysokości 80 tysięcy złotych.

Podsumowując, pozostawienie ciała obcego w organizmie pacjenta jest niedbalstwem lekarza przeprowadzającego operację, za które ponosi on odpowiedzialność. Pacjent może się starać w takim przypadku o zasądzenie na swoją rzecz zadośćuczynienia. Sąd w takiej sytuacji weźmie pod uwagę cierpienia fizyczne, psychiczne, czy też życie w ciągłym stresie. Wyłączenie odpowiedzialności lekarza może wystąpić tylko wtedy, gdy udowodni on, że nie doszło do niedbalstwa, a pozostawienie ciał obcych było spowodowane nagłością operacji, stanem chorego, czy też tempem zabiegu wobec niebezpieczeństwa dla życia chorego.

Gdzie szukać pomocy?

Jeżeli potrzebujesz pomocy w uzyskaniu odszkodowania za błąd lekarski skontaktuj się z Krajowym Rejestrem Osób Poszkodowanych. Dys­ponu­jemy doświadczeniem potrzeb­nym do zrozu­mienia skom­p­likowanych zagad­nień medycznych. Mamy wieloletnie doświadczenie w zakresie dochodzenia roszczeń odszkodowawczych, w tym zwłaszcza związanych z błędami medycznymi.

Możemy Ci pomóc uzyskać należne Tobie świadczenia. Wystarczy jeden telefon, aby bezpłatnie skonsultować Twoją historię i ocenić jak możemy Ci pomóc. Nie wahaj się, znamy się na tym. Zadzwoń teraz, a nasi specjaliści otoczą Ciebie i Twoją rodzinę opieką.

bezpłatna porada

Wystarczy Twój jeden telefon do nas, aby uzyskać profesjonalną pomoc.

Nie pobieramy z góry żadnych opłat!

Zadzwoń  teraz to nie wymaga wysiłku, a może tylko pomóc.

Telefon 722 080 080, lub napisz do nas kontakt@krop.org.pl