odszkodowaniaHome
odszkodowanieOdszkodowania
powypadkowe
kancelaria odszkodowawczaBłędna
diagnostyka prenatalna
kancelaria odszkodowawczaUrazy i błędy
okołoporodowe
kancelaria odszkodowawczaOdszkodowanie za
błąd lekarski
prawo spadkowePrawo
spadkowe
kancelaria odszkodowawczaWypadek
przy pracy
kancelaria odszkodowawczaWypadki
rolnicze
krop pytania i odpowiedziPytania i odpowiedzi
kancelaria odszkodowawczaBlog
kancelaria odszkodowawczaKontakt

Blog

kiedy ktg jest złe, zapis KTGKTG – Jak interpretować zapisy? Kiedy KTG jest złe?

Kardiotokografia (KTG) to metoda monitorowania czynności serca płodu oraz czynności skurczowej macicy u kobiety w ciąży. Interpretacja wyników KTG powinna być przeprowadzana przez lekarza lub specjalistę z dziedziny położnictwa i ginekologii. Zaleca się rejestrowanie kardiotokogramu u każdej rodzącej tuż po przyjęciu do szpitala lub na blok porodowy.

Zapisu kardiotokograficznego stanowią istotne wsparcie dla lekarza i położnej w procesie decyzyjnym związanym z prowadzeniem porodu lub wyborem optymalnego czasu rozwiązania ciąży. Co więcej, dzięki zapisom KTG, lekarz może potwierdzić lub wykluczyć istnienie zagrożenia oraz podjąć postępowanie zapobiegające pogorszeniu stanu płodu.

KTG Wskazówki dotyczące interpretacji zapisów

Zasadniczym celem monitorowania śródporodowego KTG  jest rozpoznanie objawów niedotlenienia wewnątrzmacicznegoNiedotlenienie okołoporodowe wciąż stanowi najistotniejszą przyczynę zachorowalności i umieralności płodów oraz noworodków. Co więcej, jest powikłaniem, które może zakłócić rozwój ośrodkowego układu nerwowego (OUN) płodu i w konsekwencji doprowadzić do powstawania różnorodnych zaburzeń neurologicznych, ujawniających się w czasie całego dalszego życia dziecka. 

 • Norma: W prawidłowym zapisie KTG oczekuje się regularnych, dobrze zarysowanych zmian czynności serca płodu (tzw. zapisy obojętne) oraz regularnych skurczów macicy. Norma w KTG oznacza, że płód jest dobrze utlenowany i dostaje odpowiednią ilość tlenu.
 • Odchylenia od normy: Istnieją pewne odchylenia od normy, które mogą wskazywać na potencjalne problemy. Nieprawidłowe odczyty KTG mogą obejmować:
  • Bradykardię: Spowolnienie czynności serca płodu poniżej oczekiwanej normy.
  • Tachykardię: Przyspieszenie czynności serca płodu powyżej oczekiwanej normy.
  • Nieregularność: Nieprawidłowe, niestabilne zapisy czynności serca płodu.
  • Niedobór zmian akceleracyjnych: Brak odpowiednich reakcji serca płodu na bodźce.
 • Interpretacja zależy od kontekstu: Ważne jest analizowanie wyników KTG w kontekście całej sytuacji klinicznej, a nie tylko pojedynczych odczytów. Lekarz bierze pod uwagę inne czynniki, takie jak stan ogólny matki i płodu, historię medyczną, ewentualne skurcze macicy itp.

KTG jest narzędziem diagnostycznym, które pozwala lekarzom monitorować stan zdrowia płodu w czasie rzeczywistym. Jeśli wynik KTG jest nieprawidłowy lub wywołuje obawy, lekarz może zalecić dalsze badania, takie jak badanie ultrasonograficzne, ocenę płynu owodniowego lub inne testy diagnostyczne, aby lepiej zrozumieć sytuację i podjąć odpowiednie działania.

Ważne jest, aby pamiętać, że interpretacja KTG i podejmowanie decyzji dotyczących dalszych działań powinny być wykonywane tylko przez lekarza lub specjalistę medycznego.

Kiedy KTG jest złe?

W sytuacji zidentyfikowania nieprawidłowych zapisów KTG, świadczących o tachykardii lub bradykardii płodu podczas porodu, lekarz powinien niezwłocznie wykonać cięcie cesarskie, w celu ratowania zdrowia i życia rodzącego się dziecka. Generalnie, opóźniona decyzja lekarza o wykonaniu cięcia cesarskiego lub jej brak, jest błędem w sztuce medycznej. Jeżeli zatem błąd lekarza doprowadził do trwałego uszczerbku na zdrowiu dziecka lub jego śmierci, poszkodowanej rodzinie należy się rekompensata, czyli odszkodowaniezadośćuczynienie oraz dożywotnia renta od lekarza i szpitala.

KTG interpretacja – analiza zapisów

Analizę zapisów KTG należy rozpocząć od poznania pojęć medycznych, czyli:

 • po pierwsze, podstawowa czynność serca
 • następnie, oscylacja
 • akceleracje
 • oraz deceleracje

Kochane przyszłe Mamy, zwróćcie uwagę na to jak wygląda typowy wynik zapisu KTG. Zapis KTG tworzą dwie wartości – jeden z zapisów (ten powyżej) odpowiada za podstawową czynność serca Twojego dziecka, natomiast zapis przedstawiony poniżej ma na celu zarejestrowanie skurczy macicy (ktg skurcze).

Podstawowa czynność serca Twojego dziecka powinna mieścić się w granicach 110-160 uderzeń serca na minutę. W zasadzie, wartości niższe lub wyższe zazwyczaj oznaczają wystąpienie komplikacji. Jeżeli w zapisie KTG pojawią się nieprawidłowości, powinno to skłonić personel medyczny do wzmożonej czujności, pogłębienia diagnostyki oraz zakończenia ciąży cesarskim cięciem. Zbagatelizowanie niepokojących objawów i brak reakcji na potencjalne zagrożenie życia dziecka jest bez wątpienia błędem lekarskim przy porodzie.

podejrzewasz błąd przy porodzie?

KTG Oscylacja

Wyróżniamy 4 rodzaje oscylacji, czyli:

 • prawidłowa
 • wzmożona (inaczej skacząca)
 • zawężona
 • milcząca

Oscylację można mierzyć poprzez analizę 1-minutowego zapisu KTG. W związku z tym, podczas tej minuty należy obliczyć różnicę pomiędzy najwyższą i najniższą wartością czynności serca płodu, czyli na przykład:

Jeżeli najwyższa wartość wynosi 150 uderzeń serca na minutę, a najniższa 145 uderzeń serca na minutę to różnica (czyli oscylacja) wynosi 5 uderzeń serca na minutę. Generalnie, taki zapis może oznaczać, że Twoje dziecko w chwili badania śpi.

Oscylacja wzmożona, oscylacja zawężona oraz oscylacja milcząca mogą świadczyć o niedotlenieniu Twojego dziecka. Niewątpliwie, taki zapis KTG powinien szczególnie zaniepokoić lekarza.

 • Oscylacja wzmożona (skacząca) występuje, gdy różnica wynosi więcej niż 25 uderzeń na minutę i może ona oznaczać uciśnięcie płodu przez pępowinę, a w konsekwencji zagrożenie życia dziecka.
 • Oscylacja zawężona wynosi poniżej 6 uderzeń na minutę i może oznaczać, że Twoje dziecko właśnie śpi. Taki zapis nie może trwać dłużej niż 40 minut!
 • Oscylacja milcząca wynosi mniej niż 2 uderzenia na minutę i oznacza niedotlenienie płodu, zatem świadczy o poważnym zagrożeniu zdrowia i życia dziecka.

Ponadto, podczas pomiaru oscylacji nie bierzemy pod uwagę akceleracji oraz deceleracji.

KTG Akceleracje

Akceleracje występują głównie w odpowiedzi na ruchy płodu lub skurcze macicy i oznaczają przyśpieszenie czynności serca Twojego dziecka o 15 uderzeń serca na minutę lub więcej. Generalnie, akceleracje trwają co najmniej 15 sekund. Zapis KTG, w którym występują akceleracje jest nazywany przez lekarzy zapisem reaktywnym.

zadzwoń teraz

KTG Deceleracje

Deceleracje oznaczają zwolnienie czynności serca dziecka. Wyróżniamy 4 rodzaje deceleracji, czyli:

 • wczesne
 • późne
 • zmienne
 • przedłużone

Deceleracje wczesne mają jednakowy kształt i występują w związku z każdym skurczem macicy. Początek deceleracji wczesnej występuje jednocześnie z początkiem skurczu. Deceleracje wczesne są spowodowane łagodnym niedotlenieniem. Deceleracje wczesne mogą oznaczać ucisk główki Twojego dziecka podczas skurczu macicy, co powoduje wzrost ciśnienia wewnątrzczaszkowego. W zasadzie, nie wskazują one na nieszczęśliwe zakończenie porodu.

Deceleracje późne występują po każdym skurczu macicy. Późne deceleracje są spowodowane problemami z transportem tlenu do organizmu dziecka. Takie problemy mogą wynikać przede wszystkim z:

 • przedwczesnego oddzielenia się łożyska
 • hipotonii rodzącej
 • nadmiernej aktywność skurczowej macicy
 • choroby ciężarnej

Późne deceleracje zawsze wiążą się z niedotlenieniem dziecka!

Deceleracje zmienne mają nieregularny kształt i mogą oznaczać, że sznur pępowinowy jest uciśnięty. Ogółem, im dłużej trwa taka deceleracja tym bardziej wskazuje na niedotlenienie Twojego dziecka.

Deceleracje przedłużone oznaczają zwolnienie częstości serca płodu o 30 uderzeń serca na minutę lub więcej, trwające co najmniej 2 minuty. Przyczyną takiego stanu może być wypadnięcie pępowiny lub zbyt wysokie ciśnienie jamy macicy.

Jeżeli lekarz szybko zdiagnozuje przyczynę deceleracji i wdroży prawidłowe postępowanie to nie powinnaś mieć powodów do niepokoju. Natomiast, gdy do wątpliwego zapisu KTG – interpretacja zapisu KTG dołączy również zawężona oscylacja to Twojemu dziecku może grozić poważne niebezpieczeństwo.

ktg skurcze

Krajowy Rejestr Osób Poszkodowanych zabezpieczy przyszłość Twojej rodziny

Krajowy Rejestr Osób Poszkodowanych wspiera rodziców niepełnosprawnych dzieci w codziennej walce o lepszą przyszłość. Uzyskaj pomoc w walce o odszkodowanie za błąd przy porodzie, uzyskamy dla Ciebie najwyższą rekompensatę, czyli odszkodowanie, zadośćuczynienie oraz rentę. Zadzwoń 722 080 080 i nie bój się poprosić o pomoc. Zapewnimy Twojej rodzinie bezpieczną przyszłość.

bezpłatna porada

Czy podczas Twojego porodu były złe zapisy KTG?

Wystarczy Twój jeden telefon do nas, aby uzyskać profesjonalną pomoc w odzyskaniu odszkodowania medycznego.

Nie pobieramy z góry żadnych opłat!

Zadzwoń  teraz to nie wymaga wysiłku, a może tylko pomóc.

Telefon 722 080 080, lub napisz do nas kontakt@krop.org.pl