odszkodowaniaHome
odszkodowanieOdszkodowania
powypadkowe
kancelaria odszkodowawczaBłędna
diagnostyka prenatalna
kancelaria odszkodowawczaUrazy i błędy
okołoporodowe
kancelaria odszkodowawczaOdszkodowanie za
błąd lekarski
prawo spadkowePrawo
spadkowe
kancelaria odszkodowawczaWypadek
przy pracy
kancelaria odszkodowawczaWypadki
rolnicze
krop pytania i odpowiedziPytania i odpowiedzi
kancelaria odszkodowawczaBlog
kancelaria odszkodowawczaKontakt

Blog

Kwoty zasądzane przez Sądy w sprawach o błąd medycznyKwoty zasądzane przez Sądy w sprawach o zadośćuczynienie za wykonanie przez lekarza zabiegu leczniczego bez zgody pacjenta

Zgodnie z art. 445 Kodeksu cywilnego „(…) sąd może przyznać poszkodowanemu odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę”.

Jak kształtuje się wielkość kwot zasądzanych przez Sądy tytułem zadośćuczynienia za doznaną krzywdę wyrządzoną na skutek wykonania zabiegu leczniczego bez zgody pacjenta, tj. przestępstwa stypizowanego w art. 192 Kodeksu karnego:

Wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie z dnia 05 grudnia 2013 roku w sprawie o sygn. akt I C 72/12

 • stan faktyczny: Powódka zgłosiła się na oddział Kliniki (…) Akademii Medycznej w S. na zabieg operacyjny stawu biodrowego prawego. W dokumentacji medycznej odnotowano w języku łacińskim rozpoznanie „obustronne zwyrodnienie stawów biodrowych przewaga prawego”. Przed zabiegiem żaden lekarz nie rozmawiał z Powódką na temat samego zabiegu, nie przekazywał pacjentce jakichkolwiek informacji na okoliczność przebiegu zabiegu, sposobu jego wykonania, ewentualnych powikłań pozabiegowych, rokowań. W dokumentacji szpitala nie odnaleziono zapisów potwierdzających, że pacjentka wyraziła zgodę na:
 • zabieg operacyjny
 • leczenie w Szpitalu (…) w S.
 • przeprowadzenie znieczulenia do operacji
 • przeprowadzenie określonego zabiegu operacyjnego

W wyniku w/w zabiegu leczniczego pacjentka doznała trwałego uszkodzenia nerwu kulszowego. Ponadto, lewa dolna kończona Powódki została wydłużona o około 4 centymetry.

 • skutki naruszenia dobra prawnego dla Powódki: Przedmiotowy zabieg operacyjny doprowadził do jeszcze większego kalectwa u pacjentki (przed zabiegiem Powódka miała problemy z poruszaniem się), upośledzenia chodu i warunków funkcjonowania w czynnościach życia codziennego. Powódkę zaliczono do osób niepełnosprawnych w znacznym stopniu. W uzasadnieniu niniejszego orzeczenia, Sąd Okręgowy w Szczecinie wskazał, że: „(…) rokowanie na przyszłość w zakresie następstw ortopedycznych, a przede wszystkim neurologicznych jest negatywne. Powódka do końca życia będzie wymagała wieloprofilowego specjalistycznego leczenia rehabilitacyjnego, szczególnie usprawniania ruchowego (…) U powódki rozpoznano epizodyczny lęka napadowy (…) Napady paniki zaczęły pojawiać się po orzeczeniu, że w przyszłości nie powróci do zdrowia (…)”.
 • żądanie Powódki: kwota 200.000,00 złotych wraz z ustawowymi odsetkami od daty doręczenia pozwu do dnia zapłaty tytułem zadośćuczynienia za doznaną krzywdę i cierpienia.

wyrok Sądu: kwota 200.000,00 złotych wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 05 grudnia 2013 roku i dalej do dnia zapłaty.

bezpłatna konsultacja prawna

Kwoty zasądzane przez Sądy w sprawach o zadośćuczynienie za wykonanie przez lekarza zabiegu leczniczego bez zgody pacjenta

Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 24 kwietnia 2012 roku w sprawie o sygn. akt III C 1131/06

 • stan faktyczny: Powódka A.B. cierpiała na zmiany degeneracyjne kręgosłupa oraz rwę kulszową. Była jednakże, osobą sprawną, prowadzącą aktywne życie towarzyskie i rodzinne. Pacjentka została przyjęta do Szpitala w dniu 21 września 2005 r., zaś operację zaplanowano na dzień 23 września 2005 r. Pomimo to, dnia 22 września 2005 r. podjęto decyzję o zastosowaniu u Powódki zabiegu laserowego, czego wcześniej nie planowano i nie ustalano z pacjentką. Zabieg nie powiódł się. Następnego dnia przeprowadzono operację. Jak ustalił Sąd Okręgowy w Warszawie w uzasadnieniu przedmiotowego orzeczenia „(…) w siódmej dobie po operacji (…) doszło do powierzchniowego rozejścia się rany operacyjnej z wydzieliną ropną. Wykonano operacyjne oczyszczenie rany (…) Po powrocie do domu (…) z rany pooperacyjnej zaczął wypływać masywnie płyn mózgowo-rdzeniowy, w efekcie czego dnia 21 października 2005 r. nieprzytomna [pacjentka], została zabrana karetką do Szpitala. Tam wykonano jej plastykę worka oponowego (…) W międzyczasie Powódka A.B. zaczęła odczuwać bóle lędźwiowo-krzyżowe, promieniujące do obu pachwin i bioder oraz obu nóg (…)”.
 • skutki naruszenia dobra prawnego dla Powódki: Sąd Okręgowy ustalił, że „(…) Powódka cierpi na duże dolegliwości bólowe (…) przechodzi szereg konsultacji neurochirurgicznych i wykonuje związane z tym zlecone badania. Stan kręgosłupa Powódki ulega stałemu pogorszeniu (…) Po operacji jej stan psychiczny uległ znacznemu pogorszeniu (…) nie może samodzielnie sprzątać mieszkania, robić zakupów (…) Bierze silne i w dużej ilości leki przeciwbólowe (…) stale porusza się przy pomocy laski i kuli (…)”.
 • żądanie Powódki: kwota 350.000,00 złotych tytułem zadośćuczynienia za doznaną krzywdę polegającą na doprowadzeniu jej do utraty zdrowia i nieodwracalnego kalectwa w wyniku niewłaściwego leczenia.
 • wyrok Sądu: kwota 250.000,00 złotych tytułem zadośćuczynienia wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 17 lipca 2006 roku do dnia zapłaty.

zadzwoń teraz

 

Kwoty zasądzane przez Sądy w sprawach o zadośćuczynienie za wykonanie przez lekarza zabiegu leczniczego bez zgody pacjenta

Wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie o sygn. akt II C 754/13

 • stan faktyczny: dnia 14 kwietnia 2010 r. w pozwanej placówce medycznej został przeprowadzony u Powódki zabieg kolonoskopii. Pacjentka wyraziła zgodę na przedmiotowe badanie wraz z biopsją. Powódka podpisała także oświadczenie o poinformowaniu jej o przebiegu badania oraz możliwych powikłaniach z nim związanych. Po wykonaniu zabiegu, Powódka odczuwała silne bóle, o czym poinformowała personel medyczny. Jednakże, powiedziano jej, iż może spokojnie wracać do domu. Po powrocie do miejsca zamieszkania, ból nie ustępował, w konsekwencji czego pacjentka została przyjęta do Szpitala na oddział chirurgii z rozpoznaniem wstrząsu krwotocznego i pęknięcia śledziony. Powódce, usunięto śledzionę. Należy podkreślić, iż jak słusznie wskazał Sąd Okręgowy w Warszawie w uzasadnieniu niniejszego orzeczenia „(…) informacja udzielona Powódce nie miała waloru informacji prawidłowej i rzetelnej, a zgoda Powódki miała charakter wyrażonej wadliwie (…)”.
 • skutki naruszenia dobra prawnego dla Powódki: W ocenie Sądu I instancji „(…) po zabiegu usunięcia śledziony Powódka długo dochodziła do zdrowia. Była po nim słaba fizycznie (…) stała się apatyczna, drażliwa. Wcześniej była osobą, która była inicjatorem wszystkich działań w rodzinie. Straciła siły i chęć do życia. Nie chce nigdzie wychodzić, nikogo odwiedzać (…) Usunięcie śledziony u Powódki spowodowało u niej trwały uszczerbek na zdrowiu wynoszący 15 % (…)”.
 • żądanie Powódki: kwota 65.000,00 złotych wraz z ustawowymi odsetkami od daty doręczenia pozwanemu odpisu pozwu do dnia zapłaty tytułem zadośćuczynienia za doznaną krzywdę i cierpienia.
 • wyrok Sądu: kwota 50.000,00 złotych wraz z ustawowymi odsetkami od daty doręczenia pozwanemu odpisu pozwu do dnia zapłaty tytułem zadośćuczynienia za doznaną krzywdę i cierpienia.

Kwoty zasądzane przez Sądy – podsumowanie

Podsumowując, należy wskazać, że przyznając zadośćuczynienie za doznaną krzywdę i cierpienia za wykonanie zabiegu leczniczego bez zgody pacjenta, Sądy rozpatrują każdą sprawę w sposób indywidualny. Wysokość przyznanego zadośćuczynienia zależy m.in. od okoliczności danej sprawy, intensywności naruszenia oraz winy sprawcy. Przytoczone w niniejszym artykule wyroki Sądów potwierdzają, że instytucje te wnikliwie analizują stan każdej sprawy oraz przyznają zadośćuczynienie w kwocie, która odpowiada rodzajowi danej sprawy, charakterowi naruszenia dobra prawnego, itd. Początkowo, w sprawach o zadośćuczynienie Sądy zasądzały na rzecz osób poszkodowanych niewielkie kwoty. Jednakże, co potwierdzają kwoty zadośćuczynienia przyznane w powyższych sprawach, tendencja uległa zmianie, w związku z czym w ostatnich latach można zauważyć znaczny wzrost zasądzanych na rzecz poszkodowanych kwot zadośćuczynienia.

Gdzie szukać pomocy?

Jeżeli potrzebujesz pomocy prawnej zawodowego pełnomocnika procesowego skontaktuj się z Krajowym Rejestrem Osób Poszkodowanych. Dys­ponu­jemy doświadczeniem potrzeb­nym do zrozu­mienia skom­p­likowanych zagad­nień medy­cznych. Mamy wieloletnie doświadczenie w zakresie dochodzenia roszczeń odszkodowawczych, w tym zwłaszcza związanych z błędami medycznymi. Możemy Ci pomóc uzyskać należne Tobie świadczenia. Wystarczy jeden telefon, aby bezpłatnie skonsultować Twoją historię i ocenić jak możemy Ci pomóc. Nie wahaj się, znamy się na tym. Zadzwoń teraz, a nasi specjaliści otoczą Ciebie i Twoją rodzinę opieką.

bezpłatna porada

Wystarczy Twój jeden telefon do nas, aby uzyskać profesjonalną pomoc.

Nie pobieramy z góry żadnych opłat!

Zadzwoń  teraz to nie wymaga wysiłku, a może tylko pomóc.