odszkodowaniaHome
odszkodowanieOdszkodowania
powypadkowe
kancelaria odszkodowawczaBłędna
diagnostyka prenatalna
kancelaria odszkodowawczaUrazy i błędy
okołoporodowe
kancelaria odszkodowawczaOdszkodowanie za
błąd lekarski
prawo spadkowePrawo
spadkowe
kancelaria odszkodowawczaWypadek
przy pracy
kancelaria odszkodowawczaWypadki
rolnicze
krop pytania i odpowiedziPytania i odpowiedzi
kancelaria odszkodowawczaBlog
kancelaria odszkodowawczaKontakt

Blog

Nieudzielenie pomocy przez lekarzaNieudzielenie pomocy przez lekarza

Lekarz lub inny personel medyczny nie udzielił Ci pomocy? Doszło do uszczerbku na zdrowiu?  Chcesz uzyskać odszkodowanie za nieudzielenie pomocy? Zadzwoń 722 080 080

Analiza wyroku Sądu Najwyższego w sprawie o przestępstwo nieudzielenia pomocy przez lekarza z 162 § 1 k.k.

Związek pomiędzy przestępstwem nieudzielenia pomocy drugiemu człowiekowi z art. 162 § 1 k.k. a przestępstwem narażania na niebezpieczeństwo z art. 160 k.k., odpowiedzialność karna będzie zależeć od tego, w jakiej sytuacji lekarz nieudzielający pomocy się znajduje.

Problem nieudzielenia pomocy przez lekarza jest złożony. Możliwość pociągnięcia go do odpowiedzialności karnej na podstawie różnych przepisów prawa, stał się przedmiotem wielu rozważań Sądu Najwyższego. Przeanalizujmy w niniejszym artykule jedno z takich orzeczeń.

bezpłatna konsultacja prawna

Nieudzielenie pomocy przez lekarza – orzecznictwo sądu najwyższego

Sąd Najwyższy w sprawie o sygn. akt V KKN 318/99 z dnia 28 kwietnia 2000 r. pochylił się nad następującym stanem faktycznym:

Pewna lekarka została oskarżona o to, że pełniąc dyżur pozostawiła pacjentkę w położeniu grożącym bezpośrednim niebezpieczeństwem utraty życia. Pani Doktor po odczytaniu wyniku kardiogramu, stwierdziła nagłą zmianę chorobową wymagającą niezwłocznego sprowadzenia pacjentki do szpitala. Zamiast tego, na wydruku badania dokonała jedynie zapisu o treści „pilnie wezwać chorą”. Niestety  lekarka nie wykazała żadnego dalszego zainteresowania realizacją tego zalecenia. W konsekwencji doprowadziło to do niepodjęcia procesu leczenia przez chorą, a następnie śmierci pacjentki.

zadzwoń teraz

Nieudzielenie pomocy przez lekarza – jak wskazał Sąd Najwyższy w uzasadnieniu swego orzeczenia

W literaturze podkreśla się, iż odpowiedzialność karną z art. 162 § 1 kk („kto człowiekowi znajdującemu się w położeniu grożącym bezpośrednim niebezpieczeństwem utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu nie udziela pomocy, mogąc jej udzielić bez narażenia siebie lub innej osoby na niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3”) może ponieść lekarz jedynie wtedy, gdy nie ciąży na nim obowiązek troszczenia się o osobę zagrożoną.

Jeżeli zaś lekarz pozostaje w szczególnym obowiązku zapewnienia bezpieczeństwa osobie, której grozi uszczerbek na zdrowiu lub niebezpieczeństwo utraty życia. Odpowiedzialność karną należy rozważać na płaszczyźnie art. 160 § 2 kk (kto naraża człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, jeżeli na sprawcy ciąży obowiązek opieki nad osobą narażoną na niebezpieczeństwo, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5).

Do skazania lekarza, który pozostaje w szczególnym obowiązku zapewnienia bezpieczeństwa osobie, której grozi uszczerbek na zdrowiu lub niebezpieczeństwo utraty życia (dotyczy to zatem każdego lekarza, który wykonując obowiązki pracownicze dopuszcza popełnienia się przestępstwa z art. 160 § 2 k.k.) niezbędne jest wykazanie, że:

  • lekarz miał świadomość, iż ciąży na nim szczególny obowiązek opieki nad osobą zagrożoną

oraz

  • lekarz miał świadomość i wolę nieudzielenia pomocy choremu lub przynajmniej godził się na to i poprzez zaniechanie jego udzielenia naraził pacjenta na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu.

Sąd Najwyższy biorąc pod uwagę fakt, iż lekarka, która nie udzieliła pacjentce adekwatnej pomocy pełniła w tym czasie dyżur służbowy w szpitalu, swoim zachowaniem wyczerpała znamiona przestępstwa opisanego w art. 160 § 1 kk.

Nieudzielenie pomocy przez lekarza  c.d.

Jak prawidłowo również wskazał Sąd: „warunkiem odpowiedzialności karnej za wywołanie skutku będzie także indywidualna zdolność ostrożnego postępowania i przewidzenia możliwości nastąpienia skutku„. Biorąc pod uwagę, iż mimo, że lekarka prawidłowo odczytała wynik i zleciła wezwanie pacjentki do szpitala, w uznaniu Sądu samo takie zlecenie było niewystarczające. Lekarka, posiadając wiedzę teoretyczną i praktyczną, musiała zdawać sobie bowiem sprawę ze złego stanu pacjentki i była w stanie przewidzieć skutki zaniechania natychmiastowej pomocy. Sąd wziął również pod uwagę fakt, iż lekarka zleciła jedynie wezwanie pacjentki do szpitala, gdy tymczasem mogła zlecić jej natychmiastowe przetransportowanie karetką pogotowia. Lekarka nie uczyniła jednak tego, przez co sprowadziła niebezpieczeństwo na pacjentkę, za co w konsekwencji została pociągnięta do odpowiedzialności karnej.

Problem odpowiedzialności karnej lekarza jest złożoną kwestią, dlatego też coraz częściej staje się przedmiotem sporu sądowego. Problemem pozostaje nie tylko kwestia odpowiedzialności karnej lekarza, ale również zakwalifikowanie czynu pod prawidłową podstawę prawną. Jeden czyn bowiem, może wypełniać znamiona więcej niż jednego przestępstwa. Osoby zainteresowane zapoznaniem się z analizami pozostałych przepisów prawa karnego, które przewidują odpowiedzialność karną lekarza, zachęcam do zapoznania się z zamieszczonymi na blogu artykułami.

Gdzie szukać pomocy?

Jeżeli ucierpiałeś na skutek błędu medycznego i potrzebujesz pomocy prawnej skontaktuj się z Krajowym Rejestrem Osób Poszkodowanych. Dys­ponu­jemy doświadczeniem potrzeb­nym do zrozu­mienia skom­p­likowanych zagad­nień medy­cznych. Mamy wieloletnie doświadczenie w zakresie dochodzenia odszkodowań za błędy medyczne. Możemy Ci pomóc uzyskać należne Tobie świadczenia. Wystarczy jeden telefon, aby bezpłatnie skonsultować Twoją historię i ocenić jak możemy Ci pomóc. Nie wahaj się, znamy się na tym. Zadzwoń teraz, a nasi specjaliści otoczą Ciebie i Twoją rodzinę opieką.

bezpłatna porada

Uzyskaj odszkodowanie za nieudzielenie pomocy przez lekarza – wystarczy Twój jeden telefon do nas, aby uzyskać profesjonalną pomoc.

Nie pobieramy z góry żadnych opłat!

Zadzwoń  teraz to nie wymaga wysiłku, a może tylko pomóc.

Telefon 722 080 080, lub napisz do nas kontakt@krop.org.pl