odszkodowaniaHome
odszkodowanieOdszkodowania
powypadkowe
kancelaria odszkodowawczaBłędna
diagnostyka prenatalna
kancelaria odszkodowawczaUrazy i błędy
okołoporodowe
kancelaria odszkodowawczaOdszkodowanie za
błąd lekarski
prawo spadkowePrawo
spadkowe
kancelaria odszkodowawczaWypadek
przy pracy
kancelaria odszkodowawczaWypadki
rolnicze
krop pytania i odpowiedziPytania i odpowiedzi
kancelaria odszkodowawczaBlog
kancelaria odszkodowawczaKontakt

Blog

Odszkodowanie za amputację nogiOdszkodowanie za amputację nogi

Odszkodowanie za amputację nogi jest problematyczne pod tym względem, że nie do końca wiadomo, ile powinno wynosić. Swoisty „cennik” nie istnieje, a wysokość sumy pieniężnej przyznanej tytułem odszkodowania zależy w dużej mierze od tego, jak zostanie poprowadzone postępowanie dowodowe przed sądem, czyli jaką wysokość szkody udowodni poszkodowany (powód).

Sprawy o odszkodowanie są bardzo skomplikowane właśnie ze względu na przełożenie uszczerbku na zdrowiu – zwłaszcza trwałego, takiego jak amputacja nogi – na wartość pieniężną. Ogólna zasada jest taka, że wysokość szkody musi zostać udowodniona przez powoda. Ostatecznie o wysokości zasądzonego świadczenia orzeka sąd. O kryteriach ustalania odszkodowania i zasadach jego przyznawania przeczytasz w dalszej części artykułu.

bezpłatna konsultacja prawna

Jakie świadczenia przysługują za amputację nogi?

Utrata nogi w wyniku błędu w sztuce lekarskiej, czy też wypadku przy pracy lub w innych okolicznościach, kwalifikowanych jako czyn niedozwolony w prawie cywilnym (tzw. delikt) jest szkodą trwałą na osobie. Jej naprawienie powinno zatem polegać na spełnieniu przez podmiot odpowiedzialny za uszczerbek na zdrowiu świadczeń na rzecz poszkodowanego określonych w art. 444 Kodeksu cywilnego (dalej jako: k.c.).

Z treści art. 444 k.c. wynika, że poszkodowanemu przysługują następujące świadczenia o charakterze pieniężnym:

  • jednorazowe odszkodowanie (art. 444 § 1 k.c.)
  • renta (art. 444 § 2 k.c.) bądź renta tymczasowa (art. 444 § 3 k.c.)

Wysokość świadczeń za amputację nogi

Wysokość odszkodowania jednorazowego powinna być adekwatna do sumy wszystkich kosztów leczenia. Z kolei renta powinna rekompensować poszkodowanemu straty lub koszty związane z częściową lub całkowitą utratą zdolności do zarobkowania, zmniejszonymi widokami powodzenia na przyszłość i zwiększeniem się jego potrzeb. Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 15 października 2014 r. (sygn. V CSK 632/13) stwierdził, że osoba, która stała się niepełnosprawna w następstwie wypadku ma prawo domagania się pokrycia każdego wydatku, którego poniesienie było niezbędne i celowe. Z kolei do zadań sądu należy ocena, czy poniesione koszty spełniają te kryteria.

W ramach wspomnianej oceny bierze się pod uwagę stopień niepełnosprawności i życiową sytuację osoby ubiegającej się o odszkodowanie. Poszkodowany, który doznał uszkodzenia ciała w postaci amputacji nogi, potrzebuje pomocy innej osoby. Koszty, które są z tym związane (np. zatrudnienie opiekuna, pielęgniarki itd.), również powinny być zrekompensowane, jako że są to wydatki celowe i niezbędne (por. wyr. SA w Warszawie z dnia 13 maja 2015 r., sygn. VI ACa 926/14). Już na etapie wymienienia przesłanek przyznawania świadczeń odszkodowawczych można dostać zawrotu głowy.

zadzwoń teraz

Problemy w dochodzeniu odszkodowania

Poważne problemy pojawiają się jednak podczas postępowania przed sądem, kiedy powód musi udowodnić, że żądane przez niego świadczenia w wysokości wskazanej w pozwie powinny być mu przyznane, a pozwany wcale mu tego nie ułatwia. Prowadzenie tego typu spraw wymaga posiadania doświadczenia zawodowego radcy prawnego lub adwokata.

Pomoc zawodowego pełnomocnika w dochodzeniu świadczeń z tytułu szkody na osobie, jaką jest utrata kończyny dolnej, może ułatwić ich uzyskanie. Otrzymanie sumy pieniężnej tytułem jednorazowego odszkodowania i renty umożliwia powrót do normalnego trybu życia oraz pozwala uniknąć pogorszenia się stopy życiowej poszkodowanego i jego najbliższych. Jeżeli masz podobny problem zgłoś szkodę naszej kancelarii. Odszkodowanie za amputację jądra – skręt jądra odszkodowanie.

Gdzie szukać pomocy?

Jeżeli potrzebujesz pomocy prawnej zawodowego pełnomocnika procesowego skontaktuj się z nami. Dys­ponu­jemy doświadczeniem potrzebnym do zrozumienia skomplikowanych zagadnień medycznych. Mamy wieloletnie doświadczenie w zakresie dochodzenia roszczeń odszkodowawczych, w tym zwłaszcza związanych z błędami medycznymi (odszkodowania za błędy medyczne). Możemy Ci pomóc uzyskać należne Tobie świadczenia. Wystarczy jeden telefon, aby bezpłatnie skonsultować Twoją historię i ocenić jak możemy Ci pomóc. Nie wahaj się, znamy się na tym. Zadzwoń teraz, a nasi specjaliści otoczą Ciebie i Twoją rodzinę opieką.

bezpłatna porada

Wystarczy Twój jeden telefon do nas, aby uzyskać profesjonalną pomoc.

Nie pobieramy z góry żadnych opłat!

Zadzwoń  teraz to nie wymaga wysiłku, a może tylko pomóc.

Telefon 722 080 080, lub napisz do nas kontakt@krop.org.pl