odszkodowaniaHome
odszkodowanieOdszkodowania
powypadkowe
kancelaria odszkodowawczaBłędna
diagnostyka prenatalna
kancelaria odszkodowawczaUrazy i błędy
okołoporodowe
kancelaria odszkodowawczaOdszkodowanie za
błąd lekarski
prawo spadkowePrawo
spadkowe
kancelaria odszkodowawczaWypadek
przy pracy
kancelaria odszkodowawczaWypadki
rolnicze
krop pytania i odpowiedziPytania i odpowiedzi
kancelaria odszkodowawczaBlog
kancelaria odszkodowawczaKontakt

Blog

Opóźnianie wykonania cięcia cesarskiegOpóźnianie wykonania cięcia cesarskieg

Opóźnianie wykonania cięcia cesarskiego jest częstym przykładem błędu okołoporodowego. W tego typu przypadkach matce i dziecku przysługują roszczenia względem podmiotu odpowiedzialnego za szkodę.

Opóźnianie wykonania cięcia cesarskiego może doprowadzić do powikłań i pogorszenia się stanu zdrowia matki lub dziecka. Zostaje ono uznane za błąd medyczny, jeżeli postępowanie personelu było obiektywnie nieprawidłowe oraz zawinione. Pierwsza przesłanka zostaje spełniona w przypadku, gdy zachowanie personelu było niezgodne ze stanem współczesnej wiedzy medycznej. Druga przesłanka dotyczy natomiast winy nieumyślnej lub umyślnej. Opóźnianie wykonania cięcia cesarskiego może prowadzić do szkody na osobie mającej charakter majątkowy lub niemajątkowy. Ostatnia z wymienionych postaci szkody nosi nazwę krzywdy utożsamianej z cierpieniem psychicznym i fizycznym.

bezpłatna konsultacja prawna

Opóźnianie wykonania cięcia cesarskieg- kiedy szpital ponosi odpowiedzialność?

Podmiot zobowiązany do wypłaty odszkodowania za szkodę majątkową na osobie oraz zadośćuczynienia za krzywdę nie zawsze jest tożsamy z lekarzem. W niektórych przypadkach odpowiedzialność ponosi szpital, na mocy art. 430 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (dalej jako k.c.). Lekarz zatrudniony na podstawie umowy o pracę podlega kierownictwu szpitala, dlatego placówka ponosi odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną z jego winy (por. wyr. SA w Łodzi z dnia 8.07.2015 r., I ACa 63/15).

Szpital jest zobowiązany do wypłaty odszkodowania także w przypadku winy anonimowej. Wina bezimienna niezidentyfikowanego członka zespołu jest konstrukcją opartą na założeniu, że niedbalstwo można przypisać nieokreślonemu podmiotowi należącemu do personelu medycznego obecnego na oddziale w chwili wyrządzenia szkody. Jeżeli szpital zawarł umowę ubezpieczenia OC, do naprawienia szkody jest zobowiązany ubezpieczyciel.

zadzwoń teraz

Opóźnianie wykonania cięcia cesarskieg- naprawienie szkody

Zadośćuczynienie jest świadczeniem pieniężnym przysługującym matce i dziecku z tytułu cierpienia psychicznego i fizycznego spowodowanego błędem okołoporodowym (art. 445 § 1 k.c.). Z kolei odszkodowanie ma na celu pokrycie kosztów leczenia (art. 444 k.c.). W obu przypadkach kryteria ustalania zasadności roszczenia i wysokości świadczenia są odmienne. Matce i dziecku przysługują odrębne roszczenia, których zasadność należy odpowiednio udowodnić.

Dochodzenie roszczeń o zadośćuczynienie i odszkodowanie z tytułu szkody spowodowanej błędem lekarskim jest skomplikowane i wymaga specjalistycznej wiedzy z zakresu prawa medycznego, dlatego zachęcamy o skorzystania z naszej pomocy. Jako specjaliści w dochodzeniu odszkodowań za błędy medyczne gwarantujemy Ci rzetelną opiekę i profesjonalne wsparcie.

Gdzie szukać pomocy?

Jeżeli podejrzewasz, że doszło do błędu medycznego przy porodzie , na skutek którego ucierpiało Twoje dziecko, skontaktuj się z Krajowym Rejestrem Osób Poszkodowanych. Każdego dnia, skutecznie walczymy o bezpieczną przyszłość poszkodowanych pacjentów. Pomagamy w uzyskaniu godnej rekompensaty za doznaną krzywdę i trwały uszczerbek na zdrowiu.

Krajowy Rejestr Osób Poszkodowanych jest gwarancją sprawiedliwości i najwyższego odszkodowania. Korzystamy z pomocy najlepszych specjalistów z branży, aby nasi Klienci mogli skupić się na tym, co najważniejsze. Zapewniamy profesjonalną i bezpłatną analizę Twojej sprawy oraz pomoc z zakresu prawa medycznego. Nasi prawnicy od 20 lat prowadzą sprawy błędów medycznych odnosząc liczne sukcesy.

bezpłatna porada

Wystarczy Twój jeden telefon do nas, aby uzyskać profesjonalną pomoc.

Nie pobieramy z góry żadnych opłat!

Zadzwoń  teraz to nie wymaga wysiłku, a może tylko pomóc.

Telefon 722 080 080, lub napisz do nas kontakt@krop.org.pl