Zadośćuczynienie za śmierć dziecka – kiedy i komu przysługuje? Śmierć dziecka przy porodzie jest przykładem następstwa błędu medycznego. Wspomniane zdarzenie wywołuje cierpienie rodziców. Z tego tytułu przysługuje im stosowne roszczenie wynikające z przepisów Kodeksu cywilnego. Zadośćuczynienie za śmierć dziecka jest rekompensatą pieniężną, której główny cel polega na złagodzeniu doznanych i odczuwanych cierpień psychicznych i fizycznychCzytaj więcej →

Nieprawidłowe rozpoznanie stanu zdrowia matki i płodu – kiedy i komu przysługuje odszkodowanie? Błędy lekarskie przy porodzie mogą mieć różną postać. Tytułem przykładu można wskazać na nieprawidłowe rozpoznanie stanu zdrowia matki i płodu. Błędy lekarskie przy porodzie prowadzą do pogorszenia stanu zdrowia matki lub dziecka. Z tytułu szkody na osobie wymienionym podmiotom przysługują roszczenia odszkodowawcze.Czytaj więcej →

Kiedy kontynuowanie porodu siłami natury zamiast cesarskiego cięcia jest błędem medycznym? Lekarze i personel medyczny opiekujący się kobietą ciężarną powinni posiadać odpowiednią wiedzę, kwalifikacje i doświadczenie w zakresie położnictwa oraz wykazać się szczególną starannością wymaganą od lekarza jako fachowca w swojej dziedzinie. Wynika to m.in. z art. 2 ust. 1 ustawy o zawodzie lekarza iCzytaj więcej →

Zadośćuczynienie dla matki, która urodziła niepełnosprawne dziecko na skutek błędu lekarzy W przypadku, gdy dziecko na skutek błędu lekarzy rodzi się niepełnosprawne matce i dziecku należy się  zadośćuczynienie, odszkodowanie i renta . Zadośćuczynienie – dziecko może żądać Dziecko może żądać: na podstawie art. 445 § 1 k.c., w razie uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia,Czytaj więcej →

Zabezpieczenie roszczenia pacjenta Wniosek do Sądu o zabezpieczenie roszczenia pacjenta w sprawie o odszkodowanie z tytułu błędu lekarskiego Sprawy sądowe o odszkodowanie wynikłe z błędu lekarza trwają stosunkowo długo, dlatego też warto złożyć w trakcie postępowania sądowego wniosek o zabezpieczenie roszczenia. W trakcie toczącego się postępowania sąd zazwyczaj dopuszcza dowód z opinii biegłych, niejednokrotnie zCzytaj więcej →

Błąd medyczny podczas operacji plastycznych Ostatnio powszechnym zjawiskiem jest poprawianie swojej urody w różnego rodzaju klinikach. Z uwagi na dużą ilość tego typu zabiegów pojawia się więcej niezadowolonych z efektów przeprowadzonego zabiegu klientów, ale też i takich, których stan zdrowia się pogorszył po przeprowadzeniu operacji plastycznej. Coraz częściej odnotowuje się zatem błędy medyczne podczas operacji plastycznych. bezpłatnaCzytaj więcej →

Błąd diagnostyczny w sztuce medycznej – definicja Błąd w sztuce medycznej oznacza naruszenie przez lekarza obowiązujących go w konkretnym wypadku reguł postępowania zawodowego wobec dóbr prawnych w postaci życia lub zdrowia człowieka. W doktrynie wyróżnia się dwa podstawowe rodzaje błędów: błąd diagnostyczny oraz błąd terapeutyczny. Błąd diagnostyczny w sztuce medycznej – istota błędu Błąd diagnostycznyCzytaj więcej →

Błąd lekarza przy wypisaniu leku skutkujący błędnym leczeniem pacjenta Każdy proces leczenia wiąże się z podawaniem pacjentowi określonych leków. Jeżeli lekarz nie zbadał w sposób należyty pacjenta, po czym zapisał mu niewłaściwy lek, a na skutek błędnego leczenia stan zdrowia pacjenta uległ pogorszeniu, wówczas może ponieść odpowiedzialność za wyrządzoną szkodę. Podobnie będzie w przypadku gdyCzytaj więcej →

Dlaczego zakład ubezpieczeń proponuje ugodę ? Wiele osób dostając od zakładu ubezpieczeń propozycję zawarcia ugody. Dzięki temu szybko zostaną im wypłacone świadczenia. W większości przypadków niestety jest to błędne postępowanie. Zakłady ubezpieczeń kierują się przede wszystkim swoim interesem ekonomicznym, a nie dobrem osób poszkodowanych i troską o to, by jak najszybciej otrzymali tak potrzebne im pieniądze. NależyCzytaj więcej →

Odszkodowanie i zadośćuczynienie za zakażenie w szpitalu Każdy z nas trafiając do szpitala, może stać się, z dość dużym prawdopodobieństwem, ofiarą zakażenia szpitalnego. Pamiętaj, że w przypadku kiedy dojdzie do zakażenia możesz otrzymać odszkodowanie i zadośćuczynienie za zakażenie w szpitalu. Do zakażenia szpitalnego dochodzi w trakcie hospitalizacji, najczęściej przy przeprowadzaniu operacji, kiedy mamy do czynienia zCzytaj więcej →

1 9 10 11