odszkodowaniaHome
odszkodowanieOdszkodowania
powypadkowe
kancelaria odszkodowawczaBłędna
diagnostyka prenatalna
kancelaria odszkodowawczaUrazy i błędy
okołoporodowe
kancelaria odszkodowawczaOdszkodowanie za
błąd lekarski
prawo spadkowePrawo
spadkowe
kancelaria odszkodowawczaWypadek
przy pracy
kancelaria odszkodowawczaWypadki
rolnicze
krop pytania i odpowiedziPytania i odpowiedzi
kancelaria odszkodowawczaBlog
kancelaria odszkodowawczaKontakt

Blog

Odszkodowanie z OC sprawcy – uszczerbek na zdrowiuUszczerbek na zdrowiu – odszkodowanie z OC sprawcy

Wypadek komunikacyjny czy z pozoru niegroźna kolizja może skutkować uszkodzeniem pojazdu, ale także uszczerbkiem na zdrowiu. Zarówno za doznaną szkodę, jak i krzywdę przysługuje Ci rekompensata z OC sprawcy zdarzenia. Zadzwoń do nas, abyśmy mogli bezpłatnie przeanalizować dokumenty i odnieść się do możliwości podjęcia walki z ubezpieczycielem.

bezpłatna konsultacja prawna

Uszczerbek na zdrowiu – podstawa prawna

Zgodnie z art. 444 k.c.:

1.W razie uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia naprawienie szkody obejmuje wszelkie wynikłe z tego powodu koszty. Na żądanie poszkodowanego zobowiązany do naprawienia szkody powinien wyłożyć z góry sumę potrzebną na koszty leczenia, a jeżeli poszkodowany stał się inwalidą, także sumę potrzebną na koszty przygotowania do innego zawodu.

2.Jeżeli poszkodowany utracił całkowicie lub częściowo zdolność do pracy zarobkowej albo jeżeli zwiększyły się jego potrzeby lub zmniejszyły widoki powodzenia na przyszłość, może on żądać od zobowiązanego do naprawienia szkody odpowiedniej renty.

3. Jeżeli w chwili wydania wyroku szkody nie da się dokładnie ustalić, poszkodowanemu może być przyznana renta tymczasowa.

zadzwoń teraz

Uszczerbek na zdrowiu – ocena sądów

W kolejnym artykule (to jest art. 445 § 1 k.c.)  ustawodawca przewidział możliwość uzyskania zadośćuczynienia w przypadkach, o których stanowi art. 444 k.c. Wprost wskazuje się, iż sąd może przyznać poszkodowanemu odpowiednią sumę pieniężną za doznaną krzywdę.

Sądy wielokrotnie odnosiły się do interpretacji artykułu 445 § 1 k.c.

„(…)podkreślenia wymaga, że świadczenie to stanowi finansowy ekwiwalent cierpień fizycznych i psychicznych związanych z doznanym uszczerbkiem na zdrowiu, których materialny wymiar w realiach danej sprawy może okazać się niekiedy utrudniony bądź niekonkretny. Stąd też wysokość zadośćuczynienia przyznawanego na podstawie powołanego przepisu ma charakter ocenny i sądy przy ustalaniu jego wysokości zachowują duży zakres swobody.” (Sygn. akt I A Ca 52/17)

„Zadośćuczynienie pieniężne, o którym mowa w art. 445 § 1 k.c., ma na celu naprawienie szkody niemajątkowej, wyrażającej się doznaną krzywdą w postaci cierpień fizycznych i psychicznych. O rozmiarze należnego zadośćuczynienia pieniężnego decyduje zatem w zasadzie rozmiar doznanej krzywdy. Jednakże niewymierny w pełni charakter krzywdy sprawia, że ustalenie jej rozmiaru, a tym samym i wysokości zadośćuczynienia, zależy od oceny Sądu, która powinna opierać się na całokształcie okoliczności sprawy, z uwzględnieniem indywidualnych właściwości i subiektywnych odczuć osoby pokrzywdzonej.” (Sygn. akt V C 415/13).

Profesjonalna pomoc

Skontaktuj się z nami, jeżeli Ty bądź osoba Ci najbliższa ucierpiała w wypadku komunikacyjnym. Dokonamy bezpłatnej analizy dokumentów, aby pomóc Ci w ocenie kwoty, o jaką możesz się ubiegać w postępowaniu cywilnym. Krajowy Rejestr Osób Poszkodowanych daje możliwość uzyskania porady w kwestii dochodzenia roszczeń. Zadzwoń już dziś, pomożemy Ci w postawieniu pierwszych kroków w walce z ubezpieczycielem. Razem z nami masz szansę uzyskać możliwie najwyższe zadośćuczynienie i odszkodowanie w związku z wypadkiem komunikacyjnym.

bezpłatna porada

Wystarczy Twój jeden telefon do nas, aby uzyskać profesjonalną pomoc.

Nie pobieramy z góry żadnych opłat!

Zadzwoń teraz to nie wymaga wysiłku, a może tylko pomóc.

Telefon 722 080 080, lub napisz do nas kontakt@krop.org.pl