kancelaria odszkodowawczaHome
kancelaria odszkodowawczaOdszkodowania
powypadkowe
kancelaria odszkodowawczaBłędna
diagnostyka prenatalna
kancelaria odszkodowawczaUrazy i błędy
okołoporodowe
kancelaria odszkodowawczaOdszkodowanie za
błąd lekarski
prawo spadkowePrawo
spadkowe
kancelaria odszkodowawczaWypadek
przy pracy
kancelaria odszkodowawczaWypadki
rolnicze
krop pytania i odpowiedziPytania i odpowiedzi
kancelaria odszkodowawczaBlog
kancelaria odszkodowawczaKontakt

Blog

Nieudana operacja plastyczna, a odszkodowanie? Ostatnio powszechnym zjawiskiem jest poprawianie swojej urody w różnego rodzaju klinikach. Z uwagi na dużą ilość tego typu zabiegów pojawia się więcej niezadowolonych z efektów przeprowadzonego zabiegu klientów, ale też i takich, których stan zdrowia się pogorszył po przeprowadzeniu operacji plastycznej (nieudana operacja plastyczna). Coraz częściej odnotowuje się zatem błędy lekarskie podczasCzytaj więcej →

Renta alimentacyjna z OC sprawcy wypadku Podstawy prawnej dochodzenia renty Osób uprawnionych do uzyskania renty Przesłanek i podstaw jej uzyskania Sposobu ustalenia wysokości renty alimentacyjnej Czasu trwania renty alimentacyjnej Praktycznych aspektów dochodzenia świadczenia bezpłatna konsultacja prawna Podstawy prawne dochodzenia renty alimentacyjnej z OC sprawcy wypadku Podstawą prawną dochodzenia renty alimentacyjnej jest art. 446 § 2Czytaj więcej →

Zadośćuczynienie za wypadek drogowy  W prawie cywilnym rozróżnia się dwie podstawy wypłaty kwoty pieniędzy dla poszkodowanego w wypadku drogowym: odszkodowanie za straty majątkowe zadośćuczynienie za krzywdę bezpłatna konsultacja prawna Zadośćuczynienie za wypadek drogowy – czym jest? Podstawę prawną przyznania zadośćuczynienia znajdziemy w Kodeksie cywilnym. W artykule 444 § 1 k.c. oraz art. 445 § 1Czytaj więcej →

Odszkodowanie i zadośćuczynienie za wypadek, a niezakończone leczenie Osoba poszkodowana w wyniku wypadku drogowego, często przez bardzo długi okres czasu nie może wrócić do pełnej sprawności i normalnego funkcjonowania. Czasem zdarzają się takie sytuacje, gdy leczenie i następująca po nim rehabilitacja trwają przez wiele lat, a ich wyników nie da się z góry przewidzieć, gdyżCzytaj więcej →

Obrażenia ciała w wypadku drogowym Co zrobić gdy obrażenia ciała w wypadku drogowym okażą się poważne? Czy wezwać policję gdy  obrażenia ciała w wypadku drogowym poszkodowanego są poważne ? Zgodnie z art. 44 ustawy prawo o ruchu drogowym, obowiązek wezwania Policji na miejsce wypadku istnieje wyłącznie w sytuacji, gdy w wyniku wypadku, co najmniej jedenCzytaj więcej →

Błąd diagnostyczny w sztuce medycznej – definicja Błąd w sztuce medycznej oznacza naruszenie przez lekarza obowiązujących go w konkretnym wypadku reguł postępowania zawodowego wobec dóbr prawnych w postaci życia lub zdrowia człowieka. W doktrynie wyróżnia się dwa podstawowe rodzaje błędów: błąd diagnostyczny oraz błąd terapeutyczny. Błąd diagnostyczny w sztuce medycznej – istota błędu Błąd diagnostycznyCzytaj więcej →

Odpowiedzialność zakład ubezpieczeń Do jakiej kwoty odpowiada zakład ubezpieczeń ? Zgodnie z ustawą o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, a dokładnie art. 13 ust. 2 – w obowiązkowych ubezpieczeniach odpowiedzialności cywilnej odszkodowanie wypłaca się w granicach odpowiedzialności cywilnej podmiotów objętych ubezpieczeniem, nie wyżej jednak niż do wysokości sumy gwarancyjnej zawartejCzytaj więcej →

Błąd lekarza przy wypisaniu leku skutkujący błędnym leczeniem pacjenta Każdy proces leczenia wiąże się z podawaniem pacjentowi określonych leków. Jeżeli lekarz nie zbadał w sposób należyty pacjenta, po czym zapisał mu niewłaściwy lek, a na skutek błędnego leczenia stan zdrowia pacjenta uległ pogorszeniu, wówczas może ponieść odpowiedzialność za wyrządzoną szkodę. Podobnie będzie w przypadku gdyCzytaj więcej →

Wypadek drogowy spowodowany przez pijanego kierowcę Odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń za szkodę wynikającą z wypadku drogowego spowodowanego przez pijanego kierowcę Zakład ubezpieczeń z ubezpieczenia OC kierowcy, odpowiada za każdą szkodę spowodowaną w związku z ruchem pojazdu mechanicznego objętego tym ubezpieczeniem. Dotyczy to również szkody spowodowanej przez kierowcę prowadzącego pojazd pod wpływem alkoholu. Ubezpieczyciel wypłaci poszkodowanemu należne muCzytaj więcej →

Wysokość odszkodowania, a procentowy uszczerbek na zdrowiu Każda osoba, która została poszkodowana w wypadku samochodowym chciałaby wiedzieć orientacyjnie, jakie odszkodowanie uzyska. Pojęcie uszczerbku na zdrowiu w dużej mierze ułatwia określenie wysokości odszkodowania. Jednak to pojęcie nie zostało zdefiniowane ustawowo. Wzorując się jednak na kodeksie karnym należy przyjąć, iż uszczerbek na zdrowiu jest zaburzeniem w funkcjonowaniuCzytaj więcej →

1 27 28 29 30